หน้าแรก Thai PBS ประกาศทะเบียนราษฎรปี 65 ประชากรไทย 66 ล้านคน

ประกาศทะเบียนราษฎรปี 65 ประชากรไทย 66 ล้านคน

22
0
ประกาศทะเบียนราษฎรปี-65-ประชากรไทย-66-ล้านคน

วันนี้ (5 ม.ค.2566) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ได้ลงนามในประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.2565 ตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 2534 ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ

โดยพบว่าทั่วประเทศมีจำนวนราษฎร รวมทั้งสิ้น จำนวน 66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย จำนวน 65,106,481 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 31,755,072 คน หญิง จำนวน 33,351,449 คน และจำนวนราษฎรไม่ได้สัญชาติไทย 983,994 คน แบ่งเป็นชาย 515,583 คน หญิง 468,411 คน โดยกรุงเทพมหานคร มีจำนวนราษฎรมากที่สุด 5,494,936 คน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่