หน้าแรก Thai PBS “เพื่อไทย” เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 45 คน ย้ำความพร้อมสู่เป้าหมายแลนด์สไลด์

“เพื่อไทย” เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 45 คน ย้ำความพร้อมสู่เป้าหมายแลนด์สไลด์

30
0
“เพื่อไทย”-เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร-45-คน-ย้ำความพร้อมสู่เป้าหมายแลนด์สไลด์

วันนี้ (16 ม.ค.2566) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมแกนนำพรรค เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคจำนวน 45 คน จาก 4 ภาค ประกอบด้วย กทม. ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง ซึ่งบางส่วนเป็น ส.ส.ปัจจุบันของพรรคเพื่อไทย อดีต ส.ส.ที่ย้ายมาจากพรรคการเมืองอื่น และทายาททางการเมือง

อาทิ นายไพจิตร ศรีวรขาน นายขจิต ชัยนิคม น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. ที่ย้ายมาจากพรรคพลังประชารัฐ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ย้ายมาจากพรรคพลังท้องถิ่นไทและ นายรัฐ คลังแสง ทายาทของนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน

นพ.ชลน่าน ย้ำความพร้อม สู้ศึกในสนามเลือกตััง โดยภายในสิ้นเดือน ม.ค.หรือต้น ก.พ.จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครให้คนบ 400 เขต โดยพรรคมีความมั่นใจในการสรรหา คัดเลือกผู้สมัคร ทั้งความรู้ความสามารถและความเข้าใจในพื้นที่ เข้าใจประชาชนเพื่อเป้าหมายแลนสไลด์ของพรรค 

แม้จะได้ ส.ส.มากที่สุด แต่ยังถูกแย่งชิงได้ตลอดเวลาด้วยกลไกกฎหมายโดยการโหวตเลือกนายกฯนั้น ส.ว.จะมีส่วนมีส่วนในการเลือก

ดังนั้น พรรคจึงมีความมุ่งมั่นให้ได้ ส.ส.มากกว่า 250 ที่นั่งขึ้นไป และนอกจากตัวผู้สมัคร ยังมีนโยบายของพรรค ประกอบกับแคนดิเดตนายกฯของพรรค เชื่อว่าจะสามารถสร้างโอกาสสร้างความหวังให้ประเทศชาติและประชาชน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้ถือฤกษ์วันครู เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเพิ่มเติม ซึ่งจนถึงขณะนี้ทำให้พรรคเพื่อไทยมีว่าที่ผู้สมัครแตะ 90% จึงเหลืออีก 40-50 คน ที่จะเปิดตัวไม่เกินต้นเดือน ก.พ.นี้จึงจะครบ 400 เขต เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพของพรรคในการสู้ศึกเลือกตั้ง

สำหรับผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทยในพื้นที่ กทม. ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง ที่เปิดตัววันนี้มีจำนวน 45 คน ได้แก่

ภาค กทม. จำนวน 6 คน ได้แก่

1. น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ

2. นายภัทร ภมรมนตรี

3. นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน

4. นายธกร เลาหพงศ์ชนะ

5. นายเกรียงไกร จงเจริญ

6. นายอารุม ตุ้มน้อย

ภาคอีสาน จำนวน 24 คน

จ.กาฬสินธุ์ ได้แก่

1. นางยรรยงรัตน์ ไชยศิวามงคล

2. นายพีระเพชร ศิริกุล

3. นายประเสริฐ บุญเรือง

จ.ขอนแก่น ได้แก่

1. น.ส.รัมภามาศ ทีฆธนานนท์

2. นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข

3. น.ส.วิภาณี ภูคำวงศ์

จ.นครพนม ได้แก่

1. นายไพจิต ศรีวรขาน

2. นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์

จ.บึงกาฬ ได้แก่

1. น.ส.ภัทรพร ราชป้องขันธ์

2. นายไตรรงค์ ติธรรม

จ.มุกดาหาร ได้แก่

1. นายนนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์

จ.สกลนคร ได้แก่

1. น.ส.จิรัชยา สัพโส

2. น.ส.วงศ์อะเคื้อ บุญศล

จ.หนองบัวลำภู ได้แก่

1. นายณพล เชยคำแหง

จ.อุดรธานี ได้แก่

1. นายศราวุธ เพชรพนมพร

2. นายอนันต์ ศรีพันธุ์

3. นายขจิตร ชัยนิคม

4. นายกรวีร์ สาราคำ

5. นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์

6. นายธีระชัย แสนแก้ว

7. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม

8. นางเทียบจุฑา ขาวขำ

9. นายวัชรพล ขาวขำ

จ.มหาสารคาม ได้แก่

1. นายรัฐ คลังแสง

ภาคใต้ จำนวน 2 คน

จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่

1. น.ส.ปรมาภรณ์ บริบูรณ์

จ.ยะลา ได้แก่

1. นายอิสกานดา สาแม

ภาคกลาง จำนวน 13 คน

จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่

1. นายจิรทัศ ไกรเดชา

2. นายอาทิตย์ ภาคอินทรีย์

จ.นครปฐม ได้แก่

1. น.ส.ธนัญญา พันธุ์การรุ่ง

2. นายทรงพล ชูศิลป์กุล

3. นายวินัย วิจิตรโสภณ

4. นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว

5. นายธนกร เชาวนเมธา

จ.ระยอง ได้แก่

1. นายพเนตร วงษ์ไพศาล

2. นายภีมเดช อมรสุคนธ์

3. นายชัยณรงค์ สันทัสนะโชค

4. นายวิเชียร สุขเกิด

5. นายวิชัย ล้ำสุทธิ

จ.นนทบุรี ได้แก่

1. นายนพดล แก้วสุพัฒน์

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่