หน้าแรก Thai PBS “ชลน่าน” ตั้งข้อสังเกต ปมย้าย “นพ.สุภัทร” – เรียกร้อง สธ.ชี้แจง

“ชลน่าน” ตั้งข้อสังเกต ปมย้าย “นพ.สุภัทร” – เรียกร้อง สธ.ชี้แจง

19
0
“ชลน่าน”-ตั้งข้อสังเกต-ปมย้าย-“นพสุภัทร”-–-เรียกร้อง-สธ.ชี้แจง

จากกรณี การย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และประธานชมรมแพทย์ชนบท ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา นั้น 

ล่าสุด นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง การย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ โดยมี เนื้อหาดังนี้

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีคําสั่งที่ 125/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 ให้ย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ไปเป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย นั้น

เห็นว่า แม้การโยกย้ายดังกล่าวจะเป็นอํานาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จะทําได้ตามกฎหมายก็ตาม แต่เนื่องจากการย้าย นพ.สุภัทร ตามคําสั่งดังกล่าวไม่ได้ ให้เหตุผลถึงการโยกย้ายไว้

จึงมีข้อสังเกตว่า เหตุผลอันแท้จริงของการโยกย้ายครั้งนี้มาจากเรื่องใด เพราะ นพ.สุภัทร ก็ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลจะนะมานาน มีความผูกพันกับชาวบ้าน และชุมชน และไม่ปรากฏว่า นพ.สุภัทร ได้กระทําการใดที่เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ที่ ต้องมีการโยกย้าย

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง นพ.สุภัทร เป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทที่ ได้ออกมาทักท้วง เสนอแนะ และไม่เห็นด้วยกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขหลายเรื่อง เช่น นโยบายกัญชาเสรี การบริหารจัดการโควิดและวัคซีน

รวมถึงการจัดซื้อ ATK ดังนั้น เหตุผลการโยกย้ายครั้งนี้ ก็ยังมีข้อน่าสงสัยว่าจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ ประกอบกับเป็นการ โยกย้ายนอกฤดูกาล โดยหลักแล้วควรจะทําเฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเท่านั้น

ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการ แผ่นดินของรัฐบาลจึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงถึงเหตุผลของการโยกย้าย นพ.สุภัทร ในครั้งนี้ เพื่อให้สังคมคลายข้อสงสัยต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่