หน้าแรก Thai PBS ราชกิจจาฯประกาศ กฎหมายลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับแล้ว

ราชกิจจาฯประกาศ กฎหมายลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับแล้ว

19
0
ราชกิจจาฯประกาศ-กฎหมายลูกเลือกตั้ง-2-ฉบับแล้ว

วันนี้ 28 ม.ค.2566 เว็บไซต์ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

อ่านฉบับเต็มได้ที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่