หน้าแรก Thai PBS กกต.เห็นชอบหลักเกณฑ์ แบ่งเขตเลือกตั้ง – จำนวน ส.ส.

กกต.เห็นชอบหลักเกณฑ์ แบ่งเขตเลือกตั้ง – จำนวน ส.ส.

23
0
กกตเห็นชอบหลักเกณฑ์-แบ่งเขตเลือกตั้ง-–-จำนวน-สส.

วันนี้ (30 ม.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอให้ที่ประชุม กกต.ชุดใหญ่ พิจารณากำหนดจำนวนสมาชิก ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดพึงจะมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยพิจารณาจากจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร เมื่อ 31 ธ.ค. 2565 ซึ่งมีจำนวน 66,090,475 คน จึงมีจำนวนประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 165,226 คน ต่อจำนวน ส.ส. 1 คน และเสนอร่างประกาศ กกต.ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. …. และแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้ง

ที่ประชุม กกต.พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน กกต.เสนอทั้ง 2 เรื่อง โดยมีจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.ส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต.เตรียมออกระเบียบ แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต สัปดาห์นี้

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่