หน้าแรก Thai PBS ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ 1 มี.ค. 66

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ 1 มี.ค. 66

24
0
ครมเห็นชอบร่าง-พรฎปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ-1-มีค.-66

วันนี้ (7 ก.พ.2566) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 ก.พ.66 ได้เห็นชอบร่างพ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่2 พ.ศ….. ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.66 เป็นต้นไป ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญฯ นี้ เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 ซึ่งบัญญัติให้ 1 ปี มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา 2 สมัย

สมัยหนึ่งให้กำหนดเวลา 120 วัน และการปิดประชุมให้กระทำโดย พ.ร.ฏ.ซึ่งตามที่ได้มีการตรา พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2 พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.65 จะสิ้นกำหนดเวลา 120 ในวันที่ 28 ก.พ.66 จึงสมควรที่จะกำหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.66

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่