หน้าแรก Thai PBS เริ่มถก ร่าง พ.ร.บ.จริยธรรมสื่อ หลังช้ากว่า 2 ชั่วโมง

เริ่มถก ร่าง พ.ร.บ.จริยธรรมสื่อ หลังช้ากว่า 2 ชั่วโมง

25
0
เริ่มถก-ร่าง-พรบ.จริยธรรมสื่อ-หลังช้ากว่า-2-ชั่วโมง

วันนี้ (7 ก.พ.2566) การประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นพิเศษ เพื่อร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอวันนี้ สามารถเปิดประชุมได้เวลา 10.58 น. จากนัดหมาย 09.00 น.

ทั้งนี้ ในเวลา 10.19 น.ปรากฏยอดสมาชิกรัฐสภาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 667 คน มีสมาชิกลงชื่อเพียง 250 คน แบ่งเป็น ส.ว.92 คน ส.ส.158 คน จากองค์ประชุมจะต้องมี 334 คน จนต้องรอเวลา ถึง 10.58 น. จึงจะสามารถเปิดประชุมได้

ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่วาระการประชุม ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน กลับมีสมาชิกรัฐสภาลุกขึ้นประท้วง ขอให้นำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ขึ้นมาพิจารณาต่อเนื่องจากคราวการประชุม เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. กทม.พรรคเพื่อไทย มองว่า ประธานรัฐสภา ไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดให้การประชุมวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษ เพื่อหยิบ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน มาพิจารณาได้ก่อน โดยที่ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ยังค้างการพิจารณา

การดำเนินการแบบนี้ถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ของฝ่ายเสียงข้างมาก จึงขอให้เปลี่ยนวาระการประชุมเป็นการประชุมวาระปกติ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ไปตามลำดับ

ขณะที่ นายชินวรณ์ บุญเกียรติ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานวิปฝ่ายรัฐบาล ชี้แจงว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน โดยเฉพาะ ขณะที่ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ นั้นกำหนดอยู่วาระปกติ และเห็นว่าเป็นทำหน้าที่ประธานรัฐสภาสามารถกระทำได้

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ เป็นประธานในการประชุมร่วมรัฐสภา ชี้แจงว่า การกำหนดวาระการประชุมครั้งนี้ เป็นอำนาจของนายชวน หลีกภัยประธานรัฐสภา ตนไม่อาจก้าวล่วงได้

ด้านนายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา เสนอให้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติต่อ แต่ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่สามารถพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ต่อไปได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นร่างกฎหมายที่กำหนดอยู่ในวาระการประชุมนัดพิเศษวันนี้

ขณะที่นายประพันธ์ คูณมี สมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตว่า การประชุมร่วมรัฐสภาในวันนี้ มีการกำหนดวาระเพียง ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เพียงฉบับเดียว แต่ไม่มีการกำหนดวาระการประชุม ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่ยังค้างการพิจารณาอยู่ จึงคิดว่าประธานรัฐสภา การกำหนดวาระการประชุมครั้งไม่ชอบด้วยข้อบังคับ

ด้านนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ยืนยันว่า การเรียกประชุมรัฐสภาเป็นอำนาจของประธานรัฐสภา ประชุมปกติแต่ตามข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา ไม่มีการกำหนดให้มีการนัดประชุมนัดพิเศษได้ เนื่องจากไม่ใช่การประชุมที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวันประชุมประจำสัปดาห์ แบบเดียวกับการประชุมวุฒิสภา หรือการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ดังนั้นเมื่อการประชุมรัฐสภา ยังค้างการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติอยู่ ต้องพิจารณาไปตามวาระต่อไป ส่วนการจะนำ ร่าง พ.ร.บ.อื่นขึ้นมาพิจารณาก่อน จะต้องดำเนินการเป็นญัตติและเป็นอำนาจของที่ประชุมร่วมรัฐสภาที่พิจารณาญัตติดังกล่าวได้

จากนั้นที่ประชุมได้มีการถกเถียงประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง ก่อนที่ในเวลาต่อมานายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ขึ้นทำหน้าที่การประชุมและชี้แจง ถึงการกำหนดวาระการประชุมเป็นพิเศษในวันนี้ ยอมรับว่าการกำหนดวาระครั้งนี้ ไม่ได้หารือผ่านวิปแต่ละฝ่ายเนื่องจากไม่ได้มีการหารือในเรื่องแบ่งเวลาในการอภิปราย แต่ได้มีการหารือกับ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาแล้ว

ย้ำว่าเป็นกระบวนการบริหารเวลาในช่วงที่เหลือเพื่อให้งานของรัฐสภาไม่ให้มีเรื่องค้าง ซึ่งการกำหนดให้การประชุมวันนี้ เป็นการประชุมนัดพิเศษ เพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน และ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของฝ่ายค้านได้เข้าสู่การประชุมทั้งหมด เมื่อพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเสร็จแล้ว ก็สามารถกลับไปพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติต่อได้

นายชวนยืนยันว่า ตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ต้องการให้ร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งตกไป โดยเฉพาะร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของฝ่ายค้าน หากตกไปก็จะเกิดข้อครหาได้ว่าไปตกลงกับวุฒิสภาหรือไม่ เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของฝ่ายค้าน ถูกมองว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญเพื่อด่าวุฒิสภา

นายชวน ย้ำว่า การตัดสินใจครั้งนี้ เป็นความหวังดี และจำเป็นต้องทำอย่างนี้ในเวลาที่เหลืออยู่เพียงนิดเดียว

ท้ายที่สุด ในเวลา 12.40 น. ที่ประชุม ก็เดินหน้าพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ตามระเบียบวาระการประชุมนัดพิเศษ ที่ได้แจ้งให้สมาชิกรัฐสภาทราบ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่