หน้าแรก กิจกรรม ราชกิจจาฯ ประกาศ “พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ” เลื่อนเป็น ส.ส. แทน “นิคม บุญวิเศษ”

ราชกิจจาฯ ประกาศ “พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ” เลื่อนเป็น ส.ส. แทน “นิคม บุญวิเศษ”

93
0

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่รัฐสภา นายศุภชัย นาคสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังจากที่ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย ลำดับที่ 5 ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายประสงค์ สิ้นสุดลง จึงประกาศให้ นายศุภชัย นาคสุวรรณ์ ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน โดยมี นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ นางสาวปิยะธิดา อินทวารี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังปวงชนไทย ได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เช่นเดียวกัน ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังจากที่ นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคพลังปวงชนไทย ลำดับที่ 1 ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายศุภชัย นาคสุวรรณ์ มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 13 ของบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย และนายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 6 ของบัญชีรายชื่อพรรคพลังปวงชนไทย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ซึ่งได้ประกาศให้ นายนิคม บุญวิเศษ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังปวงชนไทย ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 

บัดนี้ นายนิคม บุญวิเศษ ได้มีหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทย ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายนิคม บุญวิเศษ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 5 สิ้นสมาชิกภาพสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทย

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไป ในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังปวงชนไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

ชื่อพรรคการเมือง ลำดับที่ 6 นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังปวงชนไทย ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ราชกิจจาฯ ประกาศ "พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ" เลื่อนเป็น ส.ส. แทน "นิคม บุญวิเศษ"

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่