หน้าแรก Thai PBS ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด “อดีตรองเลขาฯ กกต.” กรณีไม่ติดตามบัตรเลือกตั้งมานับคะแนน

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด “อดีตรองเลขาฯ กกต.” กรณีไม่ติดตามบัตรเลือกตั้งมานับคะแนน

17
0
ปปชชี้มูลความผิด-“อดีตรองเลขาฯ-กกต.”-กรณีไม่ติดตามบัตรเลือกตั้งมานับคะแนน

วันนี้ (13 ก.พ.2566) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีกล่าวหา นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ การเลือกตั้ง กับพวก รวม 3 คนว่า กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีละเว้นไม่ดำเนินการรับมอบ และติดตามถุงเมล์การทูตที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งที่ทราบว่า ถุงเมล์การทูตดังกล่าวมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2562 เป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติให้บัตรเลือกตั้งฯ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ไม่สามารถนำมานับเป็นคะแนนได้ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 114

จากการไต่สวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายณัฏฐ์ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล จัดการ ประสานงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปี 2562 กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. 5/2) (นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร)

ทราบตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2562 ว่า การส่งถุงเมล์การทูตที่บรรจุบัตรเลือกตั้งฯ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน กลับมาประเทศไทย เกิดปัญหาความล่าช้า และอาจไม่ทันกำหนดส่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวให้เขตเลือกตั้ง ภายในวันที่ 23 มี.ค.2562

รวมทั้งยังได้รับการรายงานปัญหาดังกล่าว จากผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานสนับสนุนการเลือกตั้งอีกหลายครั้ง แต่นายณัฏฐ์ ไม่แก้ไข แนะนำ สั่งการ ประชุมปรึกษาหารือ หรือรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนกระทั่งวันที่ 23 มี.ค.2562 เวลา 20.50 น.ถุงเมล์การทูตดังกล่าวถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

และนายณัฏฐ์ ได้รับทราบแล้ว แต่กลับไม่สั่งการหรือประสานงาน เพื่อให้รับถุงเมล์การทูตดังกล่าว หรือรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหา เป็นเหตุให้บัตรเลือกตั้งฯ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ไม่สามารถนำมานับเป็นคะแนนได้

คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการแสดงออกถึงสิทธิและเสรีภาพ ความเท่าเทียม ความอิสระ รวมทั้งเป็นหน้าที่สำคัญของปวงชนชาวไทย ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ และต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และให้ความสำคัญอย่างมาก

การที่นายณัฏฐ์ ไม่ดำเนินการตามหน้าที่เพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาข้างต้น จึงมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของสำนักงาน และมติของคณะกรรมการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่สำนักงานอย่างร้ายแรง ขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

ซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของสำนักงาน อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่สำนักงานอย่างร้ายแรง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนผู้ถูกกล่าวหาอีก 2 คน ซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินการติดตามถุงเมล์การทูตดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่แล้ว ข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอรับฟังได้ว่า มีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จึงให้ข้อกล่าวหาเป็นอันตกไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่