หน้าแรก Voice TV 'ศักดิ์สยาม' เปิดคลิปโชว์ผลงาน แจงปมร้อน 'เขากระโดง-รถไฟฟ้าสายสีส้ม

'ศักดิ์สยาม' เปิดคลิปโชว์ผลงาน แจงปมร้อน 'เขากระโดง-รถไฟฟ้าสายสีส้ม

18
0
'ศักดิ์สยาม'-เปิดคลิปโชว์ผลงาน-แจงปมร้อน-'เขากระโดง-รถไฟฟ้าสายสีส้ม

‘ศักดิ์สยาม’ เปิดคลิป 9 นาทีแถลงผลงาน ก.คมนาคม แจงรัว 5 ประเด็น ทำเอา ‘จุลพันธ์’ ท้วงโชว์ผลงาน แต่ไม่มีใครถาม กลัว รมว. คนอื่นไม่มีเวลาแจงต่อ

วันที่ 16 ก.พ. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงประเด็นต่างๆ ต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายสำคัญ ต้องยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ส่วนตัวเวลาจะสั่งการอะไรก็จะดูเฉพาะเรื่องที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรี

ส่วนการต่อสัญญาทางด่วนพิเศษบางปะอินปากเกร็ด ที่ฝ่ายค้าน อภิปรายว่ามีมูลค่าหนี้ 3 แสนล้านบาทนั้น ศักดิ์สยาม กล่าวว่า ข้อเท็จจริงมีมูลราคานี้เพียง 1.37 แสนล้านบาท ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้มีการเจรจาเหลือเพียง 7.8 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเจรจาเพิ่มเงื่อนไขให้ประชาชนขึ้นทางด่วนฟรี ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดระยะเวลาสัมปทาน ช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย 

ส่วนเรื่องการรับสภาพหนี้ ที่ทำให้การทางพิเศษฯ มีหนี้เพิ่ม จนฐานะทางการเงินติดลบ ศักดิ์สยาม ชี้แจงว่า เป็นตัวเลขขาดทุนทางบัญชีเท่านั้น โดยสถานะการเงินในภาพรวมยังมีกำไรทุกปีและเป็นหน่วยงานลำดับต้นต้นที่สามารถนำเงินส่งรัฐได้ปีละ 3,00-4,000 ล้านบาท พร้อมย้ำว่าได้ดำเนินการโดยยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชน

ส่วนเรื่องการไม่บันทึกบัญชีที่ดินเขากระโดงในงบการเงินให้ครบถ้วนนั้น ศักดิ์สยาม กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องนำส่งคณะกรรมาธิการงบประมาณฯ พิจารณา เป็นไปตามมาตรฐานการเดินบัญชี ยืนยันว่าไม่มีปัญหาการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ จึงได้มีการบันทึกสินทรัพย์เป็นของการรถไฟฯ และ สตง. ไม่ได้ท้วงติง ส่วนที่ดินอีก 5000 ไร่ ที่ยังไม่ได้มีการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ เพราะยังมีเรื่องการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ โดยการรถไฟฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง จึงยังไม่สามารถลงบันทึกในทะเบียนสินทรัพย์ได้ ต้องรอคำสั่งศาลว่ากรรมสิทธิ์จะตกเป็นของฝ่ายไหน

ส่วนการเตรียมการรองรับผู้โดยสารนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศักดิ์สยาม ชี้แจงว่า ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งมาตรการ และการจราจรทางอากาศ รวมถึงภาคพื้น เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อ พ.ย. 2565 ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 

โดยตนและผู้บริหารกระทรวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสั่งการเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆ โดยเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว รวมถึงเปิดจุดเช็คอินอัตโนมัติ เพื่อรองรับการเดินทางได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ขณะที่ท่าอากาศยานอีก 5 แห่งตามหัวเมือง ก็สามารถรองรับการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน จากการดำเนินการเรื่องการขนถ่ายสัมภาระล่าช้า เป็นเพราะช่วงสถานการณ์โควิดทำให้ต้องลดบุคลากร ขณะนี้ได้มีการเรียกรับบุคลากรและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับเที่ยวบินแล้วตามนโยบายของรัฐบาล 

ส่วนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา ศักดิ์สยาม ชี้แจงว่า ครม. มีมติอนุมัติ วงเงินค่าก่อสร้าง 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะอยู่ในกรอบการดำเนินงานของกรมโยธาธิการ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากมีการออกแบบไว้นานแล้ว เมื่อไปก่อสร้างจึงมีการเปลี่ยนสภาพภูมิศาสตร์ ทำให้กระทรวงคมนาคมต้องตั้งกรรมการสอบ เรื่องนี้ ทั้งนี้ยอมรับว่ามีความล่าช้า แต่ปลายปี 2566 มีการเปิดทดลองวิ่งทางหลวงพิเศษเลี่ยงเมืองนครราขสีมา และปี 2568 จะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ

ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตก ศักดิ์สยาม ยืนยันว่า เป็นไปตามกฎหมายร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน รัฐมนตรีไม่สามารถยุ่งเกี่ยวขั้นตอนการประมูลได้ ตนได้แต่รอว่าเมื่อไหร่ รฟม. เสนอเรื่องมาที่กระทรวงคมนาคม โดยเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้

ส่วนสัญญาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องด้วยตัวเอง ศักดิ์สยาม กล่าวว่า ทางกระทรวงคมนาคมเห็นว่ามีประโยชน์จึงได้มีการขยายโครงการไปยังท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 5 แห่ง ซึ่งประเด็นที่ฝ่ายแนะนำมา ต้องขอบคุณ และจะขอไปปรับใช้กับ AOT หรือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้มีการเจรจากับเอกชนว่าให้รับค่าตอบแทน เท่ากับคนที่เดินทางจริง แต่ก็ต้องมีการเยียวยาผู้ประกอบการระบบตรวจบัตรโดยสารเครื่องเครื่องด้วยตัวเอง ตามมติ ครม. ที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากโควิด

อย่างไรก็ตาม หลังการชี้แจง ศักดิ์สยาม ได้เปิดคลิปวีดีโอแถลงผลงานของกระทรวงคมนาคม ความยาว 9 นาที ที่ผ่านมาทำอะไรบ้าง และปี 2566 จะทำอะไรบ้าง ทำให้หลังจากนั้น จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ท้วงติงว่า ท่านประธานฯ ก็ฟังเพลินไปเลย จะโฆษณาหาเสียงไม่เป็นไร จริงๆ แล้วไม่ได้มีคนถามเรื่องผลงาน แต่ไม่เป็นไร พร้อมย้ำว่าเวลาของ ครม. เหลือไม่ถึง 1 ชั่วโมงแล้ว ก็เป็นห่วงเพราะยังมีรัฐมนตรีอีก 2-3 คนที่จะขอใช้สิทธิชี้แจง จากนี้ยังมี ส.ส.ฝ่ายค้านที่เตรียมอภิปรายอีก 12 คน เกรงว่าหากใช้เวลาล่วงเลยไปจะไม่มีโอกาสได้มาตอบประเด็นท้ายๆ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่