หน้าแรก Voice TV ศาลให้ประกันผู้ต้องหาคดีการเมือง 6 ราย เหลือ 1 รายสั่งสืบเสาะพฤติกรรม

ศาลให้ประกันผู้ต้องหาคดีการเมือง 6 ราย เหลือ 1 รายสั่งสืบเสาะพฤติกรรม

29
0
ศาลให้ประกันผู้ต้องหาคดีการเมือง-6-ราย-เหลือ-1-รายสั่งสืบเสาะพฤติกรรม

ศาลให้ประกันคดี 112 เก็ท-ใบปอ และ 4 ผู้ต้องหากลุ่มทะลุแก๊ส เหลือผู้ต้องหาการเมืองที่คดียังไม่สิ้นสุดเพียง 1 รายในเรือนจำ สั่งสืบเสาะประวัติการศึกษา อาชีพการทำงานก่อนพิจารณาอีก 15 วัน

20 ก.พ.2566 ศาลอาญา มีคำสั่งที่มีผู้ขอประกัน เกี่ยวกับคดีการชุมนุม และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ดังนี้

1.กรณีมีผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ใบปอ จำเลยคดีหมายเลขดำ อ.1788/2565 และคดีหมายเลขดำ อ.1691/2565 โดยเสนอหลักทรัพย์เงินสด สำนวนละ 90,000 บาทวางเป็นหลักประกัน ศาลอาญาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวทั้งสองสำนวน ตีราคาประกันสำนวนละ 90,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามมิให้จำเลยกระทำการใด ๆ ในลักษณะหรือทำนองเดียวกับที่ถูกกล่าวหาในคดี หรือเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง หรือกระทำการหรือร่วมทำกิจกรรมใด ๆ ในอันที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในระหว่างการปล่อยชั่วคราว และให้จำเลยมารายงานตัวต่อศาลทุก 15 วันภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือน จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกัน

2.กรณีมีผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว เก็ท จำเลยคดีหมายเลขดำ อ.1447/2565 โดยเสนอหลักทรัพย์เงินสด จำนวน 100,000 บาทวางเป็นหลักประกัน ศาลอาญาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลย ตีราคาประกัน 100,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามมิให้จำเลยกระทำการใด ๆ ในลักษณะหรือทำนองเดียวกับที่ถูกกล่าวหาในคดี หรือเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง หรือกระทำการหรือร่วมทำกิจกรรมใด ๆ ในอันที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในระหว่างการปล่อยชั่วคราว และให้จำเลยมารายงานตัวต่อศาลทุก 15 วันภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือน จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกัน

3.กรณีมีผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว นาย พ. จำเลยคดีหมายเลขดำ อ.2967/2565 โดยเสนอหลักทรัพย์เงินสด จำนวน 100,000 บาทวางเป็นหลักประกัน ศาลอาญาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลย ตีราคาประกัน 100,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามมิให้จำเลยกระทำการใด ๆ ในลักษณะหรือทำนองเดียวกับที่ถูกกล่าวหาในคดี หรือเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองในระหว่างการปล่อยชั่วคราว และให้จำเลยมารายงานตัวต่อศาลทุก 15 วันภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือน จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกัน

4.กรณีมีผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว นาย ค. จำเลยที่ 1 คดีหมายเลขดำ อ.1607/2565 โดยเสนอหลักทรัพย์เงินสด จำนวน 100,000 บาทวางเป็นหลักประกัน ศาลอาญาพิเคราะห์แล้ว เห็นควรให้สืบเสาะและพินิจจำเลยก่อนมีคำสั่ง โดยให้สืบเสาะประวัติการศึกษา การประกอบอาชีพของจำเลยก่อนเกิดเหตุและพฤติการณ์คดีโดยรวม โดยให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติรายงานผลสืบเสาะและพินิจต่อศาลภายใน 15 วัน

และกรณีที่มีผู้ขอประกัน ยื่นคำร้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ขอปล่อยชั่วคราวดังนี้

1. ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีของ นาย ธ. จำเลยที่ 1 นาย พ. จำเลยที่ 2 และ นาย ภ. จำเลยที่ 3 คดีหมายเลขดำ อ.2156/2564 หมายเลขแดง อ.265/2566 โดยศาลอาญากรุงเทพใต้ พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสามในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาประกันคนละ 225,000 บาท

2.ยื่นคำร้องขอปลดอุปกรณ์กำไล EM นาย ธ. จำเลยที่ 1 นาย พ. จำเลยที่ 2 และนาย ภ. จำเลยที่ 3 คดีหมายเลขดำ อ.2156/2564 โดยศาลอาญากรุงเทพใต้ พิจารณาแล้วเห็นว่าในระหว่างปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสามปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด จึงเห็นว่าการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไม่มีผลที่จะป้องกันการหลบหนี ประกอบกับจำเลยมีอาการแพ้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว จึงให้ยกเลิกการติดอุปกรณ์ EM จำเลยทั้งสาม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่