หน้าแรก Thai PBS เพิกถอนคำสั่ง “คุณหญิงณัษฐนนท” คดีทุจริตรถ-เรือดับเพลิง 429 ล้าน

เพิกถอนคำสั่ง “คุณหญิงณัษฐนนท” คดีทุจริตรถ-เรือดับเพลิง 429 ล้าน

24
0
เพิกถอนคำสั่ง-“คุณหญิงณัษฐนนท”-คดีทุจริตรถ-เรือดับเพลิง-429-ล้าน

วันนี้ (24 ก.พ.2566) ศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ออกคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด คดีที่คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน อดีตปลัดกรุงเทพ มหานคร ยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน 429 ล้านบาท 

กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อรถ และเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ทำให้มีการจัดซื้อในราคาที่สูงเกินความเป็นจริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ

โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยพิพากษายืน มีคำพิพากษาที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 จึงไม่ชอบด้วย กฎหมายเช่นกัน อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 3 ฟังไม่ขึ้นการที่ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ตามคำสั่งกทม. ที่ 1036/2557 เรื่องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ กทม.ลงวันที่ 21 มี.ค.2557 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 429 ล้านบาท และเพิกถอนคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 แจ้งตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท.1801/1205 ลงวันที่ 19 ธ.ค.2557 โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุด ระบุว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าขณะที่ คุณหญิงณัษฐนนท ดำรงตำแหน่งปลัด กทม.ยังไม่มีข้อยุติว่ากทม.จะได้รับความเสียหายจากโครง การจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยหรือไม่ และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2549

ก่อนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะแจ้งให้กทม.ทราบในวันที่ 28 พ.ย.2551 ว่าการจัดซื้อรถดับเพลิง เรือดับเพลิงเป็นการจัดซื้อในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

อีกทั้ง นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าฯ กทม.ต่อจากนายสมัคร สุนทรเวช ในขณะนั้น ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดว่า กทม.ขอผ่อนผัน เพื่อขอยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมศุลกากร เนื่องจากเป็นการจัดซื้อตามโครงการที่รับโอนภารกิจ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมาโดยตลอด ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุมัติยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง

ดังนั้นขณะที่ คุณหญิงณัษฐนนท ดำรงตำแหน่งปลัด กทม. จึงยังไม่อาจสั่งการตรวจสอบเรื่องที่ กทม.ต้องรับภาระในการเสียภาษีดังกล่าว ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้กทม.ไม่สามารถนำรถดับเพลิงออกจากท่าเรือแหลมฉบัง และต้องมีข้อพิพาทกับกรมศุลกากรแต่อย่างใด

พฤติการณ์การกระทำดังกล่าวของคุณหญิงณัษฐนนท ขณะนั้น จึงไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้กทม.ได้รับความเสียหาย

ดังนั้น คำสั่งกกทม.ที่ 1036/2557 ลงวันที่ 21 มี.ค.2557 ที่ให้คุณหญิงณัษฐนนท อดีตปลัด กทม. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ กทม.429 ล้านบาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ รมว.มหาดไทย มีการวินิจฉัย ยกอุทธรณ์คำสั่งผู้ว่าฯ กทม.ของคุณหญิงณัษฐนนท ในกรณีดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิพากษายืน “ภรรยา-ลูกสมัคร” ร่วมชดใช้ 587 ล้านคดีรถเรือดับเพลิง

ย้อนคดี “รถ-เรือดับเพลิง” หลังศาลสั่งทายาท “สมัคร” ชดใช้ 587 ล้าน

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่