หน้าแรก Thai PBS เปิดแฟ้ม 13 โครงการเข้าครม.นัดสุดท้าย

เปิดแฟ้ม 13 โครงการเข้าครม.นัดสุดท้าย

23
0
เปิดแฟ้ม-13-โครงการเข้าครม.นัดสุดท้าย

การประชุมคณะรัฐมนตรี (14 มี.ค.2566) ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายก่อนการยุบสภาในสัปดาห์หน้า มีโครงการที่ถูกบรรจุใส่แฟ้มเสนอให้ครม.พิจารณา รวมทั้งสิ้น 13 โครงการดังนี้

 • การทบทวนมติครม.เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2565 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่)
 • ขออนุมัติดำเนินโครงการทางพิเศษฉลองรัช ส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1
 • การกำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำ และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นตอนฤดูกาลผลิตปี 2565 /2566
 • การขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง
 • การเปิดโครงขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ตามหลักโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network)
 • การจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร กรณีสำนัก งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
   
 • มาตราการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2566-2570)
 • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช
 • ขออนุมัติการลงนามในข้อตกลงการดำเนินการความร่วมมือด้านประมงไทย – ไต้หวัน 
 • การแจ้งยืนยันความพร้อมของไทยในการปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับประเทศคู่เจรจาของ กรอบการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Islands Forum: PIF) 
 • การประชุม Intergovernmental Negotiation Body และการประชุม Working Group onAmendments  to the International Health Regulations (2005)
 • ขอทบทวนมติครม.เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2565 เรื่องขอขยายระยะเวลาโครการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสากิจขนาดกลางและขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่