หน้าแรก Thai PBS ครม. ไฟเขียวโครงการ “Big Rock” เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตทุกภาคส่วน

ครม. ไฟเขียวโครงการ “Big Rock” เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตทุกภาคส่วน

33
0
ครม.-ไฟเขียวโครงการ-“big-rock”-เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตทุกภาคส่วน

วันนี้ (14 มี.ค.2566) ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบ การเปิดโครงข่ายขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

เพื่อให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายไปให้บริการปลายทาง (Last Mile Access) ยังทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นการใช้โครงข่ายดังกล่าวให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

การเปิดโครงข่ายของโครงการงบ Big Rock ภายใต้หลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิด (Open Access Network) ได้ดำเนินการไปแล้วรวมทั้งสิ้น 40,976 พอร์ต โดยที่ 3,342 พอร์ตสำหรับโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสุขศาลาพระราชทานเป้าหมาย 1,671 แห่ง แห่งละ 1-2 พอร์ต และ 8,573 พอร์ตเปิดดำเนินการสารองเพื่อสาธารณะประโยชน์ และ 29,061 พอร์ตได้เปิดให้เชื่อมต่อไปยังครัวเรือนปลายทาง (Last mile) สำหรับเปิดให้เป็นโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network)

โดยที่ประชุม ครม. ยังมีมติรับทราบการโอนทรัพย์สินภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐและโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ตามมติคณะกรรมการดิจิทัลฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

อ่านข่าวรอบวันเพิ่ม : 

“ป้าวันทนา” แจ้งความกลับจนท.ล็อกตัว-ปิดปาก

ครม.สุดท้าย ขึ้นเงินเดือน “กำนัน-ผญบ.-หมอตำบล-สว.กำนัน”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่