หน้าแรก Voice TV โยน กกต.ชุดใหญ่เคาะวันเลือกตั้ง เลขาฯ กกต.ไม่หวั่นร้องศาลปกครอง ปมหั่นเขต ส.ส.

โยน กกต.ชุดใหญ่เคาะวันเลือกตั้ง เลขาฯ กกต.ไม่หวั่นร้องศาลปกครอง ปมหั่นเขต ส.ส.

19
0
โยน-กกตชุดใหญ่เคาะวันเลือกตั้ง-เลขาฯ-กกตไม่หวั่นร้องศาลปกครอง-ปมหั่นเขต-สส.

‘เลขา กกต.’ เผย พบ ‘วิษณุ’ แจงอำนาจรัฐบาลรักษาการหลับยุบสภาฯ โยนหน้าที่ กกต.ชุดใหญ่ เคาะวันกาบัตรเลือกตั้ง ไม่หวั่นมีพรรคการเมืองยื่นศาลปกครองปมแบ่งเขต ยันเดินหน้าเลือกตั้งตามกรอบ รธน.

วันที่ 20 มี.ค. แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินทางเข้าพบ วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากนั้นเวลา 10.45น. แสวง ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ วิษณุ ได้เชิญมาถามขั้นตอนหากยุบสภาฯแล้ว คณะรัฐมนตรีรักษาการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรได้บ้างตามรัฐธรรมนูญมาตรา 169 และวันนี้ที่ตนเดินทางมาเพื่อชี้แจงเรื่องนี้เพราะถือเป็นเรื่องใหม่ 

เมื่อถามว่าสรุปแล้ววันเลือกตั้งคือวันใด แสวงกล่าวว่า ไม่รู้ เราไม่ได้มาพูดเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งเพราะมาคุยเรื่อง 169 อย่างเดียว ส่วนเรื่องไทม์ไลน์เลือกตั้งนั้นไม่ได้มีการหารือ คณะรัฐมนตรีรู้เท่ากับประชาชนทั่วไป ไทม์ไลน์เป็นเรื่องของ กกต.ไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรี 

เมื่อถามว่า แต่ กกต.มีหน้าที่กำหนดวันเลือกตั้ง แสวงกล่าวว่า ให้ไปถาม กกต.ชุดใหญ่ คงจะประกาศวันเลือกตั้งหลังมีการยุบสภาฯ 

เมื่อถามว่า วิษณุ ระบุว่าอาจมีการยุบสภาฯวันเดียวกันนี้ (20 มี.ค.) แสวงมกล่าวว่า ตนไม่ทราบ วิษณุ ไม่ได้เล่าให้ฟัง 

เมื่อถามว่าหากยุบสภาฯวันนี้เป็นไปได้หรือไม่จะมีการเลือกตั้งวันที่ 7 หรือ 14 พ.ค. แสวง กล่าวว่า วันเลือกตั้งอยู่ในช่วง 45-60 วันหลังยุบสภาฯ ส่วนวันไหนก็ต้องไปดู 

เมื่อถามว่าช่วงวันที่อาจเลือกตั้งมีการหยุดยาวและหยุดสั้น จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองหรือไม่ แสวง กล่าวว่า เราต้องทำตามกฎหมายเพราะในช่วงวันดังกล่าวไม่รู้ตกตัวไหน 

เมื่อถามว่าหลายคนห่วงบทบาทข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ จะวางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้ง แสวง กล่าวว่า เราจะดูให้ กฎหมายควบคุมเรื่องนี้เพียงพออยู่แล้ว 

เมื่อถามว่าหากมีการยุบสภาฯววันนี้ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร แสวง กล่าวว่า กกต.ก็จะประชุมวันที่ 21 มี.ค. โดยพิจารณาร่างประกาศที่เกี่ยวกับวันรับสมัครส.ส. การกำหนดวันเลือกตั้ง กำหนดเขตเลือกตั้ง 

เมื่อถามว่า ถ้ายุบสภาฯ วันนี้วันรับสมัคร ส.ส.จะเป็นวันที่ 3-7 เม.ย. หรือไม่ แสวง กล่าวว่า ต้องรอากกต.ชุดใหญ่พิจารณา 

เมื่อถามย้ำว่าแล้วจะทราบวันเลือกตั้งเลยหรือไม่ แสดง กล่าวว่า เป็นอำนาจ กกต.ชุดใหญ่ ให้ท่านพิจารณาดีกว่า กกต.ไม่ได้คิดต่างจากประชาชน 

“กกต. เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งต้องบริหารสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมือนมาคุยวันนี้ก็เป็นประโยชน์เพราะคณะรัฐมนตรีต้องรักษาการ หน้างานเลือกตั้งมีอยู่ 4-5 งาน ไม่ว่าจะเป็น กกต. พรรคการเมือง ประชาชน รัฐบาลรักษาการ ทุกคนควรอยู่กับที่ที่ตัวเองควรอยู่ จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เราจะบริหารสถานการณ์ไปถึงวันเลือกตั้งให้มั่นใจและสะบายใจว่าเราจะทำงานอย่างเต็มที่” 

เมื่อถามว่ามีพรรคการเมืองไปร้องเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อศาลปกครองแล้วขอให้มีการคุ้มครองฉุกเฉิน จะกระทบทำให้วันเลือกตั้งต้องขยับออกไปหรือไม่ แสวง กล่าวว่า เราเดินตามรัฐธรรมนูญ วันเวลาเป็นตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว กฎหมายให้ทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้น สุดท้ายต้องรอดูการวินิจฉัยของศาลปกครองว่าผลจะเป็นอย่างไร ทุกคนมีสิทธิใช้สิทธิ อย่าเพิ่งไปคาดคะเน แต่ตนคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร 

เมื่อถามว่าขณะนี้มีการร้องยุบพรรคหลายพรรค จะทำให้การเลือกตั้งสะดุดหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า ตนเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ผ่านมาก็ทำตามกฎหมาย การแข่งขันอย่าไปกังวลอะไรถ้าเราไม่ได้ทำผิด เพราะกฎหมายให้การคุ้มครองทุกคนที่ไม่ได้กระทำผิด และเมื่อได้รับการร้องเรียนเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งกับผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 

ผู้สื่อช่าวรายงานว่า สำหรับรัฐธรรมนูญมาตรา 169 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกรณี คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 167 (2) และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา 168 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่ที่กำหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(2) ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือพ้นจากตำแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน

(3) ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน

(4) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่