หน้าแรก Thai PBS กกต.ประกาศ 77 จังหวัดมีสิทธิเลือกตั้ง 52.28 ล้านคน

กกต.ประกาศ 77 จังหวัดมีสิทธิเลือกตั้ง 52.28 ล้านคน

20
0
กกตประกาศ-77-จังหวัดมีสิทธิเลือกตั้ง-52.28-ล้านคน

วันนี้ (22 มี.ค.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566 ข้อมูลจากสำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 22 มี.ค.2566 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 14 พ.ค. แยกรายจังหวัดรวม 77 จังหวัด มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ​52,287,045 คน

กรุงเทพมหานคร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 4,469,280 คน รองลงมาเป็น จ.นครราชสีมา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,124,587 คน, อุบลราชธานี 1,477,644 คน, ขอนแก่น 1,453,689 คน และเชียงใหม่ 1,333,088 คน ตามลำดับ

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 25 มี.ค.-9 เม.ย.

นอกจากนี้ สำนักงาน กกต. เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

และผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.-9 เม.ย.นี้

สำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถดำเนินการได้ 4 ช่องทาง ได้แก่

  1. ยื่นคำขอด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูตหรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย
  2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จาหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  3. ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันของกรมการปกครอง (ThalD)
  4. แอปพลิเคชัน Smart Vote สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้ที่สายด่วน 1444

รายละเอียดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 14 พ.ค.2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่