หน้าแรก Thai PBS พรุ่งนี้วันสุดท้าย ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

พรุ่งนี้วันสุดท้าย ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

17
0
พรุ่งนี้วันสุดท้าย-ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

วันนี้ (8 เม.ย.2566) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตือนประชาชนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.2566 ได้ อย่าลืมลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด โดยวันพรุ่งนี้ 9 เม.ย.2566 เป็นวันสุดท้ายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วย

สำหรับการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ทาง กกต. ระบุว่า การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ โดยต้องแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ

แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกตั้งล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นด้วยตนเอง หรือสามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้โดยมอบหมายผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น ยื่นแทนได้

 2.ยื่นทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

– แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง (รายบุคคลหรือ คณะบุคคล)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ และมีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ยื่นผ่านช่องทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน SMART VOTE ทั้งระบบ iOS และ Android ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนความคืบหน้าการเตรียมการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี 2566 กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า หลังจากที่ได้มีการเปิดให้ประชาชนคนไทยลงทะเบียนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 9 เม.ย. สถานะปัจจุบันของผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ที่ 72,779 ราย ขณะที่สถิติการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งล่าสุดเมื่อปี 2562 อยู่ที่ 119,313 ราย

ทั้งนี้ รูปแบบการเลือกตั้งในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน มี 3 รูปแบบ คือ การเลือกตั้งแบบคูหา การเลือกตั้งแบบไปรษณีย์ และการเลือกตั้งแบบอื่นๆ ส่วนการที่สถานทูตและสถานกงสุลจะตัดสินใจจัดการเลือกตั้งแบบไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยและความแตกต่างในแต่ละประเทศและพื้นที่

โดยชาวไทยในต่างประเทศ ร่วมกันลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout หากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสถานทูตและสถานกงสุลได้ตลอดผ่านช่องทางต่างๆ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

กกต.สรุปยอดสมัคร ส.ส.แบ่งเขต 70 พรรค 4,781 คน ปาร์ตี้ลิสต์ 1,899 คน

10 ข้อห้ามหาเสียงเลือกตั้ง ฝ่าฝืนเจอโทษหนักเพิกถอนสิทธิ-ยุบพรรค

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่