หน้าแรก Voice TV โป๊ปฟรานซิสจุมพิตเท่านักโทษ ในวัน Holy Thursday และเทศกาลอีสเตอร์​

โป๊ปฟรานซิสจุมพิตเท่านักโทษ ในวัน Holy Thursday และเทศกาลอีสเตอร์​

20
0
โป๊ปฟรานซิสจุมพิตเท่านักโทษ-ในวัน-holy-thursday-และเทศกาลอีสเตอร์​

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก เสด็จไปยังเรือนจำคาซัล เดล มาร์โม ซึ่งเป็นสถานกักกันนักโทษเยาวชนที่ตั้งอยู่บริเวณชานกรุงโรม เมืองหลวงของอิตาลี เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ หรือ ‘Holy Thursday’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลอีสเตอร์ เพื่อรำลึกช่วงเวลาสุดท้ายของพระเยซู ก่อนที่พระองค์จะถูกลงโทษด้วยการตรึงไม้กางเขน  

โป๊ปฟรานซิสมักจะตรัสกับนักโทษเยาวชนที่เข้าร่วมพิธีกรรมว่า มนุษย์ทุกคนรวมถึงตัวพระองค์เองจำเป็นต้องระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อพระเยซูทรงยอมเสียสละเพื่อล้างเท้าให้กับผู้อื่น พวกเราทุกคนจึงควรเสียสละตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ พระสันตะปาปาทรงสร้างปรากฏการณ์ใหม่เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา พิธีกรรมวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ในปี 2556 นับเป็นครั้งแรกภายใต้การนำของพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเพิ่งได้รับเลือกให้เป็นพระประมุของค์ใหม่ของนิกายโรมันคาทอลิกโดยเป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปาทรงเดินทางไปประกอบพิธีกรรมล้างและจุมพิตเท้านักโทษนอกศาสนสถานในนครรัฐวาติกัน และกรุงโรม  

นอกจากนี้ พิธีกรรมครั้งนั้นยังถือเป็นครั้งแรกที่โป๊ปทรงล้างเท้าให้กับสตรี ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมายาวนาน เพื่อสื่อถึงการบำเพ็ญประโยชน์ของพระเยซู ต่อเหล่าสาวกของพระองค์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเพศชายอีกด้วย 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่