หน้าแรก Thai PBS กกต.เปิด 4 ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง – เงินรางวัลสูงสุด 1 ล้าน

กกต.เปิด 4 ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง – เงินรางวัลสูงสุด 1 ล้าน

19
0
กกต.เปิด-4-ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง-–-เงินรางวัลสูงสุด-1-ล้าน

วันนี้ (14 เม.ย.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการเปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสทุจริต การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ในหลายช่องทางโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำทุจริตการเลือกตั้ง เช่น การแจกเงิน สิ่งของ สามารถรายงานสถานการณ์และป้องกันการทุจริตเลือกตั้งได้ด้วยการแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการทุจริตเลือกตั้งผ่านช่องทาง ดังนี้

1.แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” โดยการดาวน์โหลด ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ App Store และ Google Play รองรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป และ iOS เวอร์ชัน 11 ขึ้นไป ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” สามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ

2.ศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 8860, 0 2141 8579 และ 0 2141 8858

3.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

4. บริการสายด่วน กกต.1444 สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสทุจริตในการเลือกตั้ง ส.ส.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีรางวัลสนับสนุนแก่ผู้แจ้งข้อมูลเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนไต่สวนคดี โดยมีเงินรางวัล ตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูล

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้แจ้งข้อมูลการทุจริตเลือกตั้ง

การแจ้งเบาะแสทุจริต ไม่ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 และต้องไม่มีเจตนาหรือจงใจกลั่นแกล้ง เพื่อทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งต้องไม่แจ้งด้วยข้อความอันเป็นเท็จ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่