หน้าแรก Thai PBS เริ่มวันนี้! ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่าน 3 ช่องทาง

เริ่มวันนี้! ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่าน 3 ช่องทาง

22
0
เริ่มวันนี้!-ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง-2566-ผ่าน-3-ช่องทาง

วันนี้ (18 เม.ย.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้ตรวจตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง และกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2566 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. เป็นต้นไป จากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน www.bora.dopa.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3.ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

ทั้งนี้หากไม่พบชื่อหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

วิธีตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบออนไลน์

สำหรับการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ สามารถทำได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัด และเขตที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง

เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีข้อห้ามหลายประการที่ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ โดยมีข้อห้ามดังนี้

1. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน
2. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มจากความจริง
3. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง
4. ห้ามทำเครื่องหมายอื่นหรือสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้ง
5. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว
6. ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่น
7. ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย หรือทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

กกต. kick off เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง 66

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่