หน้าแรก Thai PBS เลือกตั้ง2566 : กกต.เตือนทุกพรรคยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย หลัง 14 พ.ค.

เลือกตั้ง2566 : กกต.เตือนทุกพรรคยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย หลัง 14 พ.ค.

22
0
เลือกตั้ง2566-:-กกตเตือนทุกพรรคยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย-หลัง-14-พค.

วันนี้ (21 เม.ย.2566) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญผู้แทนพรรคการเมือง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการ กกต. ระบุว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 67 กำหนดให้ภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.จะต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.ให้ตรงตามข้อเท็จจริง และถูกต้องตามกฎหมาย อยู่ในระยะเวลา และวงเงินที่กำหนด

รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า กกต.มีความห่วงใยทุกพรรคการเมืองในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง นอกจากต้องให้ความสำคัญกับการหาเสียงที่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนดวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะระหว่างการหาเสียงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตลอดเวลา จึงต้องเก็บรวมรวมหลักฐานให้ชัดเจน

พรรคการเมืองสามารถยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2566 หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.เป็นต้นไป ซึ่งในปี 2562 มีผู้สมัครของพรรคการเมืองที่เกิดปัญหายื่นบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ทัน ไม่ครบถ้วน และต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย จึงต้องย้ำให้พรรคการเมืองดำเนินการให้ถูกต้อง เพราะเป็นหน้าที่ กกต.ที่ต้องกำกับดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อให้พรรคการเมือง มีข้อพึงระวังเกี่ยวกับการยื่นค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ให้เจ้าหน้า กกต.ประจำจังหวัด และ กทม. สามารถชี้แจงพรรคการเมืองให้ดำเนินการตามกฎหมาย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่