หน้าแรก Thai PBS ปชป.ดันแก้กฎหมายความรุนแรงครอบครัว “วาระแห่งชาติ”

ปชป.ดันแก้กฎหมายความรุนแรงครอบครัว “วาระแห่งชาติ”

19
0
ปชป.ดันแก้กฎหมายความรุนแรงครอบครัว-“วาระแห่งชาติ”

วันนี้ (26 เม.ย.2566) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ กล่าวในเวทีนโยบายพรรคการเมืองกับความหวังในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว ว่า พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และจะผลักดันการแก้ปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเน้นย้ำให้ส่วนราชการต้องทำงานอย่างบูรณาการ ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาอย่างจริงจัง และสนับสนุการทำงานกับทุกภาคส่วน

อีกทั้งต้องจัดสรรงบประมาณให้กับภาคประชาสังคมที่เป็นกลไกในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกกระทำ สิ่งสำคัญคือ นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องนี้ผ่านกลไกคณะกรรมการการแก้ปัญหาความรุนแรงฯระดับชาติ โดยมีนายกฯ เป็นประธาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ต่างคนต่างทำ อย่างที่ผ่านมา รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการให้เป็นไปอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพต่อการแก้ไขปัญหามากที่สุด

น.ส.รัชดา กล่าวถึงนโยบายของพรรคครอบคลุมการป้องกัน คุ้มครอง เยียวยา และฟื้นฟูดูแล โดยจะขับเคลื่อนในหลายแนวทาง อาทิ จัดตั้งศูนย์ป้องกันการทำความรุนแรงระดับตำบลให้เกิดเป็นรูปธรรม สร้างกลไกระดับท้องถิ่นสอดส่องดูแล ยกเครื่องวิชาหลักสูตรเพศศึกษาอย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพ

เพิ่มอัตรากำลังตำรวจหญิงแต่ะละสถานีตำรวจเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่การรับเรื่องร้องทุกข์คดีความรุนแรง และทำงานร่วมกับสื่อมวลชนระวังการนำเสนอประเด็นความรุนแรง

น.ส.รัชดา กล่าวว่า พรรคพร้อมขับเคลื่อนทำงานแก้ไขปัญหาต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ความรุนแรงในครอบครัวต้องลดน้อยลงไป ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา จึงประกาศจุดยืนให้การสนับสนุนข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชน อาทิ แก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ 2550 ให้เป็นไปตามหลักสากลว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย

ปรับปรุงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ให้เป็นแผนระดับชาติ มียุทธศาสตร์ และงบประมาณชัดเจน ตั้งกลไกระดับชาติเพื่อประสานงาน “สหวิชาชีพ” แก้ปัญหาความรุนแรง รวมถึงเพิ่มนักสังคมสงเคราะห์ประจำ อปท.ทั่วประเทศ เป็นต้น

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่