หน้าแรก Thai PBS เลือกตั้ง2566 : เตือนข้อพึงระวังวันเลือกตั้งล่วงหน้า ฝ่าฝืนโทษหนัก

เลือกตั้ง2566 : เตือนข้อพึงระวังวันเลือกตั้งล่วงหน้า ฝ่าฝืนโทษหนัก

21
0
เลือกตั้ง2566-:-เตือนข้อพึงระวังวันเลือกตั้งล่วงหน้า-ฝ่าฝืนโทษหนัก

วันนี้ (6 พ.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แจ้งเตือนข้อพึงระวังในการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 7 พ.ค. นี้ โดยขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชนพึงระวัง ไม่ทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ดังนี้

1. ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันที่ 6 พ.ค.2566 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 7 พ.ค.2566 หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ห้ามไม่ให้ผู้สมัครผู้ใดจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือนำกลับไปจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ โดยห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทำการเพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1-10 ปี หรือปรับ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับหน่วยงานของรัฐในการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

3. ห้ามไม่ให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยสำนักงาน กกต.ยังเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 7 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ ที่เลือกตั้งกลาง ที่ได้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

เลือกตั้ง2566 : วิธีแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง เริ่ม 7-13 พ.ค. และ 15-21 พ.ค.

เลือกตั้ง2566 : ม.รามฯ พร้อมจัดเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค.นี้

เลือกตั้ง2566 : กกต.ห้ามเผยผลโพลเกี่ยวกับเลือกตั้ง ตั้งแต่ 7 พ.ค. – 14 พ.ค.

เลือกตั้ง2566 : ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ใช้หลักฐานแสดงตนอะไรได้บ้าง?

7 ข้อพึงระวัง “ฐานความผิด” เกี่ยวกับ “บัตรเลือกตั้ง”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่