หน้าแรก Thai PBS เลือกตั้ง2566 : กกต.กำชับ ผอ.กกต.จังหวัด คุมเข้มเลือกตั้ง 14 พ.ค.

เลือกตั้ง2566 : กกต.กำชับ ผอ.กกต.จังหวัด คุมเข้มเลือกตั้ง 14 พ.ค.

29
0
เลือกตั้ง2566-:-กกตกำชับ-ผอกกตจังหวัด-คุมเข้มเลือกตั้ง-14-พค.

วันนี้ (9 พ.ค.2566) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เรื่องกำชับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งว่า ในการเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ปรากฏข้อมูลตามสื่อต่าง ๆ พบความผิดพลาดในการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางหลายแห่ง ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 14 พ.ค. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้เน้นย้ำการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางที่ กกต.กำหนด คู่มือปฎิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุการณ์ใดให้บันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง ส.ส.5/6

การดำเนินงานในวันเลือกตั้งก่อนเปิดการลงคะแนนให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของป้ายปิดประกาศ และเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนให้ดำเนินการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยเร็ว

กำชับการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางที่ กกต.กำหนด โดยให้ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปฎิบัติหน้าที่ในการอำนวยการจัดการเลือกตั้งด้วยความเข้มแข็งและรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฎิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ในกรณีเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นในวันเลือกตั้งและมีผลกระทบต่อการออกเสียงลงคะแนนหรือการนับคะแนนให้รายงานเหตุดังกล่าวต่อสำนักงาน กกต.โดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ในตอนท้ายของหนังสือ ยังระบุว่า ได้แจ้งรายชื่อและเลขโทรศัพท์ของผู้บริหารและฝ่ายที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ไปให้กับผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดด้วย

อ่านข่าวอื่น ๆ

เลือกตั้ง2566 : วิธีแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง เริ่ม 7-13 พ.ค. และ 15-21 พ.ค.

เลือกตั้ง2566 : กกต.สรุปภาพรวมเลือกตั้งล่วงหน้า คาดใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 70%

เลือกตั้ง 2566: ไทม์ไลน์ 7-9 พ.ค. เผือกร้อนหลังวันเลือกตั้งล่วงหน้า เกิดอะไรขึ้นบ้าง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่