หน้าแรก Thai PBS เลือกตั้ง 2566: 90 วันหลังเลือกตั้ง “ปชป.” ชูแก้หนี้ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

เลือกตั้ง 2566: 90 วันหลังเลือกตั้ง “ปชป.” ชูแก้หนี้ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

20
0
เลือกตั้ง-2566:-90-วันหลังเลือกตั้ง-“ปชป.”-ชูแก้หนี้-ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

วันนี้ (11 พ.ค.2566) นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานคณะกรรมการนโยบายและทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า ปัจจุบันหนี้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อพี่น้องประชาชนทุกสาขา อาชีพ โดยเฉพาะข้าราชการ จากข้อมูลพบว่าข้าราชกาครูมากกว่า 50,000 คนกำลังถูกฟ้องร้อง และเดือดร้อนจากปัญหาหนี้ที่ไม่สามารถชำระได้ เมื่อครูได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการสอนแน่นอน ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน

ทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอ 6 แนวทาง แก้หนี้ครัวเรือน ทำได้ใน 90 วัน คือ แนวทางที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบาย 1 ล้านล้านบาท เพื่อขยายโอกาสในการมีงานทำและมีรายได้ของครัวเรือน ปรับนโยบายดอกเบี้ย แก้ไขปัญหาการขาดแคลนสินค้า แต่รัฐยังไม่ได้ปรับปรุงเรื่องราคาพลังงานอย่างเพียงพอ

แนวทางที่ 2.ตั้งหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อจัดระเบียบไม่ให้ประชาชนถูกชักจูงให้ก่อหนี้ง่ายเกินไป รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆที่ถูกเอาเปรียบ เช่น ภาระดอกเบี้ยจากการคิดดอกเบี้ยทบต้น รวมไปถึงให้มีมาตรการให้ความรู้การเงิน

แนวทางที่ 3.แก้ความไม่เป็นธรรมในระบบหนี้ครัวเรือน โดยจะกำหนดมาตรการดูแลการคิดดอกเบี้ย ให้สอดคล้องกับความเสี่ยง ให้เป็นสวัสดิการอย่างแท้จริง ควรเหลือ 4% ปรับปรุงระเบียบการคลังว่าด้วยการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้สวัสดิการให้มีความเหมาะสม

แนวทางที่ 4.ให้สามารถนำเงินออมออกไปใช้ได้ โดยไม่ต้องรอเกษียณหรือลาออก โดยจะปลดล็อคกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อนำมาใช้จ่ายซื้อบ้าน หรือลดภาระหนี้บ้าน

อ่านข่าวเพิ่ม เลือกตั้ง2566 : กกต.ยืนยันให้ความยุติธรรมทุกฝ่าย ปมสอบ “พิธา” ถือหุ้นสื่อ

แนวทางที่ 5.เร่งกฎหมายไม่เป็นธรรม 2 ฉบับที่ค้างในสภาผู้แทนราษฎร คือ พ.ร.บ.ล้มละลาย ซึ่งจะเปิดทางให้ประชาชนสามารถขอฟื้นฟูหนี้ได้เช่นเดียวกับที่ธุรกิจใหญ่อย่างการบินไทย ขอฟื้นฟูหนี้ธุรกิจ สามารถปรับโครงสร้างหนี้ โดยพักหนี้ รวมทั้งปรับลดภาระหนี้ได้ รวมถึง พ.ร.บ.เช็ค ซึ่งจะยกเลิกโทษอาญาที่ต้องจำคุก กรณีเช็คเด้งให้มีเฉพาะคดีทางแพ่ง

และแนวทางที่ 6.แก้ไข พ.ร.บ.เช่าซื้อ ซึ่งทำให้ลูกหนี้เสียเปรียบ โดยจะปรับ ปรุงกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 572-574 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.รถยนต์ 2551 พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ 2558 ที่ลูกหนี้เป็นเจ้าของสามารถใช้เป็นหลักประกันได้

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่ามาตรการแก้หนี้ครัวเรือนใน 90 วันทั้ง 6 แนวทางดังกล่าว จะสามารถลดหนี้ครัวเรือนจาก 87% เหลือน้อยกว่า 80% ของ GDP หรือลด 1 ล้านล้านบาท โดยไม่สร้างหนี้สาธารณะแก้หนี้สิน 

อ่านข่าวเพิ่ม เลือกตั้ง2566 : เตือนห้ามใส่เสื้อพรรคเข้าคูหาเลือกตั้ง ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

90 วันแก้หนี้-เพิ่มรายได้ 

นายเกียรติ สิทธีอมร ทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะดำเนินการลดรายจ่ายให้กับประชาชนใน 90 วัน ดังนี้ 1.ลดค่าไฟ 1.00-1.50 บาทต่อหน่วย โดยจะยกเลิกค่า FT ทั้งหมด ทบทวนราคาสัญญารับซื้อไฟฟ้า (PPA) และการนำเข้าจากต่างประเทศต้องประบปรุงแก้ไข

ส่วนเรื่องน้ำมันจะลดได้ 2.00-3.00 บาทต่อลิตร ส่วนเรื่องก๊าซหุงต้ม จะสามารถลดได้ 80-100 บาทต่อถัง (15 กก.) โดยจะตรวจสอบปริมาณการผลิตนำเข้าและใช้ในประเทศจริง 

ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต ทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า 3 มาตรการ ที่พรรคประชาธิปัตย์ทำได้ทันทีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คือ 1.ลดค่าใช้จ่าย 2. ลดภาระหนี้สินประชาชน และ 3.เพิ่มรายได้ โดยในส่วนของการเพิ่มรายได้ ภายใน 90 วัน เราสามารถหารายได้เพิ่มจากการค้าชายแดนและการรับนักท่องเที่ยวเข้ามา  

อยากฝากถึงพี่น้องประชาชน ในวันที่ 14 พ.ค.นี้ อยากให้ดูนโยบาย ซึ่งเป็นตัวสะท้อนความคิดนักการเมือง สะท้อนชีวิตที่ไปเลือกตั้งว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรคแตกต่างกับพรรคอื่น ไม่สร้างภาระหนี้เพิ่ม แต่เรากระตุ้นเศรษฐกิจได้เกิน 5%

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลือกตั้ง2566: “ศาลแพ่ง” ยกคำร้องไม่คุ้มครอง ภท.ปมห้าม “ชูวิทย์”ป่วน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่