หน้าแรก Thai PBS เลือกตั้ง2566: กกต.เปิดสูตรคำนวณ “ปาร์ตี้ลิสต์” ฉบับหาร 100

เลือกตั้ง2566: กกต.เปิดสูตรคำนวณ “ปาร์ตี้ลิสต์” ฉบับหาร 100

18
0
เลือกตั้ง2566:-กกต.เปิดสูตรคำนวณ-“ปาร์ตี้ลิสต์”-ฉบับหาร-100

วันนี้ (16 พ.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดหลักเกณฑ์การคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ให้รวมผลคะแนนทั้งหมดที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งประเทศ
  • นำคะแนนรวมจากข้อ 1.หารด้วย 100 ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อปาร์ตี้ลิสต์ 1 คน  
  • ให้นำคะแนนรวมจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับหารด้วยคะแนนเฉลี่ยตามข้อ 2.ผลลัพธ์ที่ได้เฉพาะส่วนที่เป็นจำนวนเต็มคือส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์ ที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ 
  • กรณีที่จำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ที่พรรคการเมืองได้รับรวมกันทุกพรรค การเมืองมีจำนวนไม่ครบ 100 คน ให้พรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ที่เป็นเศษ โดยไม่มีจำนวนเต็ม และพรรคการเมืองที่มีเศษ หลังจากการคำนวณตามข้อ 3.พรรคใดเป็นหรือมีเศษจำนวนมากที่สุด ให้ได้รับส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อีก 1 คนเรียงตามลำดับ จนกว่าจะมีจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองทั้งหมดได้รับรวมกันครบจำนวน 100 คน
  • ในการดำเนินการตามชื่อ 4.ถ้าในลำดับใดมีเศษเท่ากัน และจะทำให้จำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์จำนวน 100 คน ให้ตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีเศษเท่ากัน จับสลากตามวันเวลา ที่กกต.กำหนด เพื่อให้ใด้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รายชื่อ ครบจำนวน และให้ถือว่าผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรค การเมืองตามจำนวนที่พรรคการเมืองนั้น ได้รับตามผลการคำนวณได้รับเลือกตั้งเรียงตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นจนครบจำนวน 

แต่ต้องไม่เกินจำนวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเท่านั้น ที่มีอยู่ในแต่ละบัญชี รายชื่อผู้สมัคร ที่พรรคการเมืองนั้นได้ส่งสมัคร จำนวนที่ยังขาดอยู่ให้เป็นไปตามมาตรา 83 วรรค 4 รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ.2564

ทั้งนี้ เมื่อ กกต.คำนวณสัดส่วนจำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละการเมืองแล้ว และมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าคารเลือกตั้งนั้น เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง2566 : นายกฯตอบ “โนคอมเมนต์” หลังสื่อถามจะหันหลังให้การเมืองหรือไม่

บ้านใหญ่ยับเยิน 3 สมุทร ส้มยกจังหวัด ปิดฉากตระกูล “อัศวเหม”

ส่องนโยบาย 6 พรรคร่วมรัฐบาล เหมือน หรือ ต่างกันอย่างไร?

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่