หน้าแรก Voice TV คนอีสานมีหวัง อยากให้แก้ รธน. แต่ 62% เชื่อเสียง ส.ว. ไม่พอตั้งรัฐบาล

คนอีสานมีหวัง อยากให้แก้ รธน. แต่ 62% เชื่อเสียง ส.ว. ไม่พอตั้งรัฐบาล

18
0
คนอีสานมีหวัง-อยากให้แก้-รธน แต่-62%-เชื่อเสียง-สว.-ไม่พอตั้งรัฐบาล

อีสานโพล ผยผลสำรวจเรื่อง ‘รัฐบาลในฝันของคนอีสานหลังการเลือกตั้ง’ พบว่า เกินครึ่งคาดว่า การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำ จะมีเสียงโหวตจาก ส.ว. ไม่เพียงพอ และส่วนใหญ่หนุนให้มีรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน

วันนี้ (20 พ.ค. 66) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER)  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง ‘รัฐบาลในฝันของคนอีสานหลังการเลือกตั้ง’ (ความคลาดเคลื่อนคือบวกลบ 4%)  ผลสำรวจพบว่า 

  1. คนอีสานส่วนใหญ่รู้สึกมีความหวังหลังทราบผลการเลือกตั้ง หนุน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกฯ มากสุด ตามมาด้วย แพรทองธาร ชินวัตร 
  2. ส่วนใหญ่สนับสนุนให้พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล  พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ และพรรคเป็นธรรม ร่วมเป็นรัฐบาล
  3. เกินครึ่งคาดว่า การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำ จะมีเสียงโหวตจาก ส.ว. ไม่เพียงพอ
  4. เกือบครึ่งประเมินว่ามีโอกาส 50/50 ที่จะมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาล 
  5. ส่วนใหญ่หนุนให้มีรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน และกว่า 1 ใน 3 พบเจอการซื้อเสียงด้วยตัวเอง 

รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสาน เมื่อทราบผลการเลือกตั้งและหลังจากพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำ รวบรวมเสียง 6 พรรค ได้ ส.ส. 309 เสียงในการจัดตั้งรัฐบาล และประเด็นต่างๆ ทางการเมือง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,064 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด 

เมื่อสอบถามว่า หลังทราบผลการเลือกตั้ง ท่านรู้สึกอย่างไร พบว่า อันดับหนึ่งร้อยละ 73.9 ตอบ ว่า มีความหวัง รองลงมาร้อยละ 21.5 ตอบว่า เฉยๆ และร้อยละ 4.6 ตอบว่า หดหู่

เมื่อสอบถามว่า ในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ผ่านมา ท่านลงคะแนน ส.ส. บัญชีรายชื่อ ให้พรรคใด พบว่า อันดับหนึ่งเป็น พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 46.0 รองลงมาพรรคก้าวไกล ร้อยละ 37.4 อันดับสาม พรรครวมไทยสร้างชาติร้อยละ 5.5 ตามมาด้วยพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 4.9 พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 1.6 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 1.2 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 1.1 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 0.9  และอื่นๆ ร้อยละ 1.4 

Screen Shot 2566-05-20 at 18.40.00.png

เมื่อสอบถามว่า ท่านอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด (เลือกจากแคนดิเดตนายกฯ ที่ พรรคมี ส.ส. 25 คน ขึ้นไป) พบว่า อันดับหนึ่งเป็น คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 45.1 รองลงมา คุณ แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 37.7 อันดับสาม คุณเศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 5.9 ตามมาด้วยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ร้อยละ 4.4 คุณอนุทิน ชาญวีรกุล ร้อยละ 3.9 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 1.0 คุณ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ร้อยละ 0.5 และอื่นๆ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 1.5

เมื่อสอบถามว่า พรรคใดเหมาะสมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลบ้าง (จากตัวเลือก 12 พรรค) พบว่า  อันดับหนึ่งเป็น พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 93.0 เห็นว่าเหมาะสม รองลงมาพรรคก้าวไกล ร้อยละ 90.8 ตามมาด้วยพรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 87.7 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 87.5 พรรคประชาชาติร้อยละ78.4 พรรคเป็นธรรม ร้อยละ 78.2 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 14.7 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 11.7  พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 10.2 พรรครวมไทยสร้างชาติร้อยละ 9.9 และพรรคชาติพัฒนากล้า ร้อย ละ 9.4

Screen Shot 2566-05-20 at 18.40.46.png

เมื่อสอบถามว่า ท่านคิดว่าจะมี ส.ว. ประมาณ 70 เสียง ช่วยโหวตให้พรรคก้าวไกลและพรรค เพื่อไทยสามารถร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.0 คาดว่า จะมีเสียง ส.ว.  โหวตให้ไม่เพียงพอ และร้อยละ 38.0 คาดว่า จะมีเสียง ส.ว. โหวตให้เพียงพอ

เมื่อสอบถามว่า มีโอกาสที่พรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลจะถูกยุบพรรค หรือคุณพิธาจะขาด คุณสมบัติ ก่อนที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไร พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 45.0 คิดว่า มี โอกาส 50 ต่อ 50 รองลงมาใกล้เคียงกัน ร้อยละ 44.9 คิดว่า มีโอกาสน้อยมาก และร้อยละ 10.1 คิดว่า  มีโอกาสสูง

เมื่อสอบถามว่า ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยสภาร่าง รัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 44.1 เห็นว่า เป็นเรื่องที่ต้อง ท าให้เสร็จภายใน 2 ปี รองลงมา ร้อยละ 43.8 เห็นว่า เป็นเรื่องที่ต้องท าให้เสร็จภายใน 4 ปี และร้อยละ  12.1 เห็นว่า ไม่ใช่เรื่องที่ต้องท าใน 4 ปีนี้

เมื่อสอบถามว่า ท่านพบเจอการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ส.ส. รอบนี้ หรือไม่อย่างไร พบว่า  อันดับหนึ่ง ร้อยละ 41.4 ไม่พบเจอแต่คนในชุมชนเล่าให้ฟังว่าได้เงิน รองลงมา ร้อยละ 32.3 พบเจอ ด้วยตัวเอง และ ร้อยละ 26.3 ไม่พบเจอและไม่ทราบว่ามีการซื้อเสียงในชุมชน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่