หน้าแรก Thai PBS เลือกตั้ง2566 : ก้าวไกลเปิด 45 ร่างกฎหมาย เหตุผลต้องได้เก้าอี้ ปธ.สภา

เลือกตั้ง2566 : ก้าวไกลเปิด 45 ร่างกฎหมาย เหตุผลต้องได้เก้าอี้ ปธ.สภา

19
0
เลือกตั้ง2566-:-ก้าวไกลเปิด-45-ร่างกฎหมาย-เหตุผลต้องได้เก้าอี้-ปธ.สภา

จากกรณี น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ออกมาแถลงถึงความจำเป็นที่พรรคก้าวไกลต้องได้ตำแหน่งประธานสภา เพื่อผลักดัน 3 วาระ หนึ่งในนั้นคือการผลักดันร่างกฎหมาย 45 ฉบับ

เพจเฟซบุ๊กพรรคก้าวไกล Move Forward Party ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “45 ร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศไทย ก้าวไกลพร้อมผลักดันในสภา

ในสัญญาประชาคมที่พรรคก้าวไกลให้ไว้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ เรายืนยันว่าหากได้เป็นรัฐบาล จะพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดัน 300 นโยบายก้าวไกลให้สำเร็จ เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้มีการเมืองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน มีสังคมที่เท่าเทียม เศรษฐกิจเติบโตอย่างเป็นธรรม มีระบบการบริหารราชการที่โปร่งใส มีนิติรัฐ นิติธรรม

ช่องทางในการผลักดัน 300 นโยบาย นอกจากอาศัยกลไกอำนาจบริหาร ผ่านการบรรจุนโยบายเข้าไปในวาระร่วม หรือ MOU จัดตั้งรัฐบาลให้ได้เยอะที่สุด เพื่อผลักดันนโยบายผ่านกระทรวงต่าง ๆ (ซึ่งจนถึงตอนนี้ ต้องรอการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งว่าพรรคไหนจะรับผิดชอบกระทรวงใด และวาระของแต่ละกระทรวงจะมีอะไรบ้าง)

อีกช่องทางหนึ่งซึ่งพรรคก้าวไกลพูดมาตลอดว่าจะใช้ ไม่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้าน คือการผลักดันนโยบายผ่าน “กลไกนิติบัญญัติ” ของระบบรัฐสภาโดยผู้แทนราษฎรของพรรค โดยมีร่างกฎหมายอย่างน้อย 45 ฉบับ เตรียมยื่นต่อสภาฯ แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • กฎหมายการเมือง 11 ฉบับ ได้แก่ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.รับราชการทหาร (ยกเลิกยังคับเกณฑ์ทหาร) พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ร.บ.ความมั่นคง (ยุบ กอ.รมน.) พ.ร.บ.ฉุกเฉิน พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ร.บ.การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคดีการเมือง
  • กฎหมายสิทธิเสรีภาพ 8 ฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่นประมาท ม.112 ม.116) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ร.บ.บิดเบือนกฎหมาย พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) และ พ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ
  • กฎหมายปฏิรูปที่ดิน 8 ฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.ป่าสงวน พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ร.บ.สปก. พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • กฎหมายปฏิรูประบบบริหารราชการ 6 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดงกในการพิจารณาอนุญาตททางราชการ
  • กฎหมายบริการสาธารณะ 4 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การศึกษา พ.ร.บ.น้ำประปา พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ร.บ.ถนน
  • กฎหมายเศรษฐกิจ 4 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ภาษีความมั่งคั่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (สุราก้าวหน้า) พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ร.บ.ประมง
  • กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ร.บ.อากาศสะอาด และรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTR)
  • กฎหมายแรงงาน 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

พรรคก้าวไกลยืนยันว่า เราเดินบนเส้นทางการเมือง ไม่ใช่เพื่อตำแหน่งหรืออำนาจ แต่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง กฎหมายทั้ง 45 ฉบับนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้จริง และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยมีการเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต”

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง2566 : “ศิริกัญญา” แถลงย้ำก้าวไกลต้องได้ตำแหน่ง “ประธานสภา” 

เลือกตั้ง2566 : รู้จัก “ศิริกัญญา” ตัวเต็งหญิงคนแรก นั่ง รมว.คลัง 

เลือกตั้ง2566 : “ประธานสภา” ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ที่พรรคอันดับ 1 ต้องได้ ? 

เลือกตั้ง2566 : “ประเสริฐ” ลั่นเพื่อไทยขอ ปธ.สภา-ไม่อยากถึงขั้นเสนอชื่อแข่ง 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่