หน้าแรก Voice TV ‘ดุสิตโพล’ ชี้คนไทยเครียดการเมือง กังวลการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ หวั่นไม่ราบรื่น

‘ดุสิตโพล’ ชี้คนไทยเครียดการเมือง กังวลการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ หวั่นไม่ราบรื่น

22
0
‘ดุสิตโพล’-ชี้คนไทยเครียดการเมือง-กังวลการจัดตั้งรัฐบาลใหม่-หวั่นไม่ราบรื่น

สวนดุสิตโพลเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณีคนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ พบว่า จากการเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนสนใจติดตามข่าวการเมืองมากขึ้น 72.63 % และเครียดกับการจัดตั้งรัฐบาล 51.90%

28 พฤษภาคม 2566 พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณีคนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จำนวนทั้งสิ้น 1,352 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่24-26 พฤษภาคม 2566 พบว่า

จากการเลือกตั้ง ใหญ่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนสนใจติดตามข่าวการเมืองมากขึ้น ร้อยละ 72.63 ณ วันนี้ ประชาชนรู้สึก เครียดกับเรื่องปากท้อง/ค่าใช้จ่ายมากที่สุด ร้อยละ 52.14 รองลงมาคือ การจัดตั้งรัฐบาล ร้อยละ 51.90 ทั้งนี้เมื่อมี ความรู้สึกเครียดจะแก้ปัญหาด้วยการคุยกับเพื่อน คนรัก คนที่ไว้ใจได้ร้อยละ 46.38 เมื่อสอบถามว่าประชาชนมีความกังวล กับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือไม่ พบว่า กังวล ร้อยละ 67.83 เนื่องจากกลัวว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะไม่เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของประชาชน พรรคที่ได้เสียงข้างมากอาจไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน มีการ เล่นเกมการเมืองมากเกินไป และกังวลการโหวตของ ส.ส. และ ส.ว. ส่วนความเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นไปด้วย ความราบรื่น พบว่า ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 58.33 และเชื่อมั่น ร้อยละ 41.67

จากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาทำให้คนไทยติดตามข่าวการเมืองมากขึ้น แต่ก็ยังมี ความกังวลกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคที่ชนะการเลือกตั้ง รวมไปถึงกังวลกับการเลือกนายกรัฐมนตรีว่าอาจจะไม่ได้ตาม ที่ต้องการ เพราะกลไกของการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นมีเงื่อนไขของการโหวตจาก ส.ว. ร่วมด้วย กอปรกับภาพความขัดแย้ง ของพรรคฝั่งประชาธิปไตยที่มีข่าวให้เห็นรายวัน จึงทำให้ประชาชนยังไม่แน่ใจว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ครั้งนี้จะเป็นไปด้วย ความราบรื่น

โดยสรุปผลได้ดังนี้

66-3150-คนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ (1).webp

จากการเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนสนใจติดตามข่าวการเมืองมากขึ้น ร้อยละ 72.63

 • อันดับ 1 ติดตามมากขึ้น 72.63%
 • อันดับ 2 ติดตามเท่าเดิม 21.30%
 • อันดับ 3 ติดตามน้อยลง 6.07%

ณ วันนี้ประชาชนรู้สึกเครียดกับเรื่องใดมากที่สุด

 • อันดับ 1 ปากท้อง/ค่าใช้จ่าย 52.14%
 • อันดับ 2 การจัดตั้งรัฐบาล 51.90%
 • อันดับ 3 ค่าน้ำมัน/ค่าไฟ 48.31%
 • อันดับ 4 เศรษฐกิจของประเทศ 44.35%
 • อันดับ 5 การเลือกนายกรัฐมนตรี 43.14%

เมื่อมีความรู้สึกเครียดมากขึ้น ประชาชนแก้ปัญหาอย่างไร

 • อันดับ 1 คุยกับเพื่อน/คนรัก/คนที่ไว้ใจได้ 46.38%
 • อันดับ 2 พักผ่อนให้มากขึ้น 42.88%
 • อันดับ 3 คุยกับคนในครอบครัว 34.04%
 • อันดับ 4 ดูหนัง/ซีรีส์/ฟังเพลง 32.22%
 • อันดับ 5 ออกกำลังกาย 28.87%

ประชาชนมีความกังวลกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือไม่

 • อันดับ 1 กังวล 67.83% เพราะ กลัวว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ,พรรคที่ได้เสียง ข้างมากอาจไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล ,พรรคร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน,เล่นเกมการเมืองมาก เกินไป ,กังวลการโหวตของ ส.ส. และ ส.ว. ฯลฯ
 • อันดับ 2 ไม่กังวล 32.17% เพราะ ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฏหมาย เชื่อมั่นว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้,น่าจะตกลง ร่วมกันได้ลงตัว ,การจัดตั้งรัฐบาลต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ฯลฯ

ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นไปด้วยความราบรื่นหรือไม่

 • อันดับ 1 ไม่เชื่อมั่น 58.33%
 • อันดับ 2 เชื่อมั่น 41.67%

(*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ) 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่