หน้าแรก Thai PBS รู้จักหลักสูตร กอส. คอร์สฮิตตำรวจ ใครบ้างมีสิทธิ?

รู้จักหลักสูตร กอส. คอร์สฮิตตำรวจ ใครบ้างมีสิทธิ?

25
0
รู้จักหลักสูตร-กอส.-คอร์สฮิตตำรวจ-ใครบ้างมีสิทธิ?

กรณีเพจเฟซบุ๊ก “เพื่อนตำรวจ” เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นแบบพุ่งพรวด โดยยกเคสนักร้องลูกทุ่งหญิง ที่เลื่อนชั้นจาก ส.ต.ต.หญิง สู่ “ร.ต.อ.หญิง” โดยใช้เวลา 4 ปี โดยอ้างหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุ หรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร” (กอส.)

จากการตรวจสอบ “หลักสูตร กอส.” เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 สมัย พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้เซ็นรับรอง “เห็นสมควร” ปรับปรุงประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม บทที่ 14 การฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับ “ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร” เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตร กอส.เป็น 1 ใน 4 หลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร แบ่งออกเป็น

(1) ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญา หรือประกาศนียบัตร และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งหมายถึงข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ
 • ได้รับอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ไปศึกษาตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
 • ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ได้รับอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เข้ารับการฝึกอบรม

(2.) ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนซึ่ง “บรรจุจากบุคคลภายนอก” บรรจุกลับ หรือโอนมา โดยการบรรจุหรือรับโอนในฐานะผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา หรือประกาศนียบัตร และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

(3.) ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งบรรจุจากบุคคลภายนอก หรือโอนข้าราชการ ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ หรือบรรจุข้าราชการซึ่ง “ไม่ใช่” ข้าราชการตำรวจ หรือพนักงานของ อปท. กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจในข้อ 1-3 หากสำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมหลัก สูตรพื้นฐานในระดับชั้นสัญญาบัตร หรือหลักสูตรอื่นๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้ว ไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้อีก

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรม จะต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 40 คะแนน และสอบได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

นอกจากนี้ หลักสูตร กอส.เปิดอบรมทุกปีๆ ละ4 ครั้ง หลักสูตรอื่นๆ ทำไมต้องขออนุญาตด้วย  ถ้าจะแก้จริงๆ ผบ.ตร.ต้องแก้ระเบียบใหม่หยุดรับหยุดใช้ระบบอุปถัมภ์รับบุตรหลานของผู้มีอันจะกินโดยการใช้เส้นสายเข้ามาเป็นตำรวจ  

อ่านข่าวเพิ่ม นักร้องลูกทุ่ง โพสต์โชว์ 4 ปีติดยศ “ร.ต.อ.หญิง” ส่งโรม ขยี้ “ตั๋วช้าง”

ข้อมูลจากเพจเพื่อนตำรวจ กรณีข้อมูลหลักสูตรกอส.

ข้อมูลจากเพจเพื่อนตำรวจ กรณีข้อมูลหลักสูตรกอส.

คุณสมบัติผู้เข้าเรียนหลักสูตร

 • สอบได้
 • พ่อแม่เป็นตำรวจเสียชีวิตในหน้าที่
 • ขาดแคลนบุคลากรด้านนั้นๆ เช่น งานเฉพาะทาง
 • ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ เช่น นักกีฬาทีมชาติ

หลักสูตร เรียนอะไรบ้าง?

ตัวหลักสูตรแบ่งออกเป็น 17 สัปดาห์วิชาการ 16 สัปดาห์ ภาคสนาม 1 สัปดาห์เรียนวิชาพื้นฐาน 330 ชั่วโมง วิชาเฉพาะ 170 ชั่วโมง

 • กฏหมายเบื้องต้นสำหรับตำรวจ
 • กฏหมายอาญาสำหรับตำรวจ
 • กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับตำรวจ
 • กฏหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับตำรวจ
 • ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
 • งานสารบรรณตำรวจ
 • ฝ่ายอำนาจการตำรวจ
 • การฝึกยุทธวิธีตำรวจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร.ยัน “ร.ต.อ.หญิง” เลื่อนขั้นตามเกณฑ์ ปมกังขาหลักสูตร กอส.

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่