หน้าแรก Voice TV 'นศ.แดนใต้' จำลองประชามติ 'ปกครองตนเอง' 'ทวี' เผยเป็นสิทธิเสรีภาพ ไม่ขัดต่อ รธน.

'นศ.แดนใต้' จำลองประชามติ 'ปกครองตนเอง' 'ทวี' เผยเป็นสิทธิเสรีภาพ ไม่ขัดต่อ รธน.

19
0
'นศ.แดนใต้'-จำลองประชามติ-'ปกครองตนเอง'-

'ทวี'-เผยเป็นสิทธิเสรีภาพ-ไม่ขัดต่อ-รธน.

‘พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง’ ชี้กรณีนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำลองการลง ‘ประชามติ’ ว่า เห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการทำประชามติให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิทธิในการ ‘ปกครองตนเอง’ ต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น การทำประชามติใดๆ ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

วันที่ 10 มิ.ย. 2566 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็นที่สังคมมีการพูดถึงกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการจำลองการลงประชามติว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการทำประชามติให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิทธิในการปกครองตนเอง

ผู้สื่อข่าวถามว่าทราบหรือไม่ว่ามีหนังสือเชิญไปยังลูกพรรค พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า เขาส่งหนังสือเชิญมาที่หัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรค หนังสือมาวันที่ 25 พ.ค. 2566 ลงวันที่ 23 พ.ค. ระบุว่าจะจัดงานวันที่ 7 มิถุนายน เราเห็นว่าเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา จึงได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ซึ่งเป็นว่าที่ ส.ส.ในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เอกสารที่ส่งมามีกำหนดการที่ระบุชื่อนักวิชาการหลายท่าน เช่น อ.มาร์ค ตามไท

“ต้องยอมรับว่าในเวทีปาถกต่างๆ ที่เป็นระหว่างประเทศ สันติภาพ ให้ความยอมรับท่าน ในยุครัฐบาลทหารก่อนๆก็ให้ท่านเป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการ จึงได้มอบหมายให้มีตัวแทนพรรคไปร่วมเป็นวิทยากรด้วย” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยนักศึกษา เราต้องยอมรับว่าสิทธิเสรีภาพทางความคิด การพิมพ์ การเขียน การโฆษณา หรือสื่อ เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ถ้าเราจะจำกัดสิทธิ์ตรงนี้ต้องมีกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ นี่ก็เป็นการแสดงความเห็นของนักศึกษา ในรัฐธรรมนูญก็มีเขียนไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้ ในหนังสือที่เชิญมาเป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็น ซึ่งรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญมากกับการแสดงความคิดเห็น หากคณะรัฐมนตรีจะทำประชามติความเห็นเรื่องสำคัญๆ จะต้องไม่ทำโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งการทำประชามติแบ่งแยกดินแดนทำไม่ได้อยู่แล้ว เพราะรัฐธรรมนูญห้ามอยู่ ส่วนการแสดงความเห็นเป็นกรอบวิธีคิด ในเรื่องการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเราบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่า มีหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมย์ของประชาชนในท้องถิ่น

“แต่คำว่าเอกราชก็เป็นคำพูดที่กระทบต่อความรู้สึก และความจริงแล้วพรรคประชาชาติได้กำเนิดขึ้นเพื่อจะสร้างเสถียรภาพทางด้านความมั่นคง เสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเมือง วันนี้เราไม่มีเสถียรภาพเลยโดยเฉพาะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และพรรคประชาชาติเราต้องการจะสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้น เป็นพรรคที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรม ผศ.ดร.วรวิทย์ ก็ไปในกรอบนี้ครับ ไปในฐานะผู้แทนราษฏร ซึ่งไปพูดเกี่ยวกับระบบเศรษฐฐานคุณธรรม โดยเฉพาะระบบการเงินสหกรณ์ ซึ่งท่านก็อยากสื่อสารในเรื่องนี้ ถ้าเป็นพี่น้องมุสลิมเข้าสู่ระบบการเงินที่มีดอกเบี้ยก็ไม่ได้อีก” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่