หน้าแรก Voice TV คณบดี CIM-DPU 'พัฒนา เต็งอำนวย' คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี มสวท.

คณบดี CIM-DPU 'พัฒนา เต็งอำนวย' คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี มสวท.

26
0
คณบดี-cim-dpu-'พัฒนา-เต็งอำนวย'-คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี-มสวท.

“ผมสร้างตัวสร้างชีวิตมาจากคนไข้ ฉะนั้นอะไรที่คิดว่าดีกับคนไข้ผมจะพยายามทำ…..” คณบดี CIM-DPU ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี  มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล   พร้อมโล่เกียรติคุณ ซึ่ง  “ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย” คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CIM-DPU) และกรรมการบริหาร บริษัท เซลแทค จำกัด  ได้รับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการแพทย์”  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย” คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CIM-DPU)และกรรมการบริหาร บริษัท เซลแทค จำกัด กล่าวแสดงความรู้สึกสำหรับการได้รับรางวัลว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งและพร้อมที่จะอุทิศชีวิตในอนาคตต่อจากนี้ทำเพื่อตอบแทนสังคมและพี่น้องคนไทยให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ แม้รู้ว่ามีอุปสรรคด้านข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและการเมือง แต่จะพยายามอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถเพื่อให้องค์ความรู้ด้าน “เวลเนส” ศาสตร์แห่งการป้องกันนี้กระจายถึงทุกคนและช่วยให้คนไทยป่วยน้อยที่สุด

“ผมสร้างตัวสร้างชีวิตมาจากคนไข้ ฉะนั้นอะไรที่คิดว่าดีกับคนไข้ผมจะพยายามทำ ผมรู้ว่ามันมีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ และทางการเมือง แต่ว่าถ้าเราเห็นช่องทางที่ทำแล้วช่วยคนไข้ได้ก็จะทำทันที ฉะนั้นทางเดินต่อไปวันนี้ตอนนี้เรายังมีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวกับคนไข้ และอนาคตธุรกิจการแพทย์ที่ทำ ก็ยังคงเป็นหนึ่งในกำลังที่จะสนับสนุนให้คนไทยป่วยน้อยลง ไม่ใช่ทำธุรกิจการแพทย์เพื่อเงิน  กำไรไม่ต้องมาก แค่สามารถเลี้ยงดูพนักงาน และทำให้เขาดูแลครอบครัวของตนเองและมีอนาคตที่ดีก็เพียงพอแล้วสำหรับผม”

1 (6) (Custom).jpg

“ตั้งแต่ปีหน้าจึงจะมุ่งในเรื่องของเวลเนสอย่างเต็มตัวเพื่อทำอย่างไรให้คนไทยไม่ต้องป่วย ต่อให้ใครคิดว่ามันไม่จริงและไม่มีทางเป็นไปได้ แต่ว่าเราต่างรู้ดีว่ามีคนบางคนที่เขาก็ไม่ป่วย ตัวอย่างเช่น ผมซึ่งแทบจะไม่เคยป่วย เพราะฉะนั้น ถ้าคิดว่าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ เราก็จะไม่มีวันที่ทำอะไรได้    ผมมีหลักยึดว่าหากการทำงานทำให้เรามีความสุข จงภูมิใจในสิ่งที่ทำและนั้นคือรางวัลที่เราได้รับแล้ว แต่หากเราสามารถช่วยให้คนอื่นมีความสุขด้วย นั้นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่า”

สำหรับการจัดงานพิธีมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 ครั้งนี้ ยังมีกิจกรรม การแสดงหุ่นยนต์ของตัวแทนประเทศไทยที่ไปแข่งขันและสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก พิธีมอบทุนการศึกษาทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023 พิธีมอบโล่เกียรติยศบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023 โดย ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

1 (8) (Custom).jpg

ทั้งนี้ประวัติ “ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย” จบการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท2

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซลแทค จำกัด และบริษัทในเครือ

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน อาจารย์หลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกจากการทำงานทางการแพทย์ด้านอายุรศาสตร์โรคไต และเวชศาสตร์ชะลอวัยให้กับโรงพยาบาลพญาไท2 ผศ.ดร.นพ.พัฒนา ยังดำรงตำแหน่งเป็นคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แห่งวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CIM-DPU)   ขณะเดียวกันก็ทำกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณกุศลในด้านที่ปรึกษา อาทิ สมาคมคีเลชั่นไทย, สมาคมเซลล์บำบัดไทย, สมาคมการแพทย์ผสมผสาน, ผู้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ H.E.A.T International Congress on Anti-Aging Medicine และเป็นวิทยากรสอนเรื่องสุขภาพให้กับทั้งภาครัฐ/เอกชน เพื่อช่วยสอนให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดี

ทั้งนี้หลักอุดมการณ์ในการทำงาน “ในฐานะคณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ” ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เชื่อว่าหากทุกๆ คนปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์และช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ตัว ก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมแล้ว ดังนั้นจึงอุทิศเวลาจัดกิจกรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อช่วยให้เกิดความสามัคคี-รู้จักการอยู่ร่วมกัน อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นบุคคลที่ดีของประเทศชาติ

ส่วน “ในฐานะแพทย์” หลักอุดมการณ์ในการทำงานผศ.ดร.นพ.พัฒนา เชื่อว่าแพทย์ทุกๆ คนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่เห็นแก่ทรัพย์สินเงินทอง คือบุคคลที่ได้ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ดังนั้นจึงให้เวลาคนไข้เป็นอย่างมาก เพื่อสอนให้เข้าถึงหลักการดูแลสุขภาพ จนหลายคนสงสัยภาระงานมากมายเช่นนี้ ทำไมถึงยังออกตรวจคนไข้ คำตอบของผศ.ดร.นพ.พัฒนา คือ…เพราะคนไข้ทำให้ผมมีวันนี้… 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่