หน้าแรก Voice TV 'ภูมิธรรม' จ่อช่ง ครม. เบรกขึ้นราคาน้ำตาล พร้อมเสนอเป็นสินค้าควบคุม

'ภูมิธรรม' จ่อช่ง ครม. เบรกขึ้นราคาน้ำตาล พร้อมเสนอเป็นสินค้าควบคุม

16
0
'ภูมิธรรม'-จ่อช่ง-ครม.-เบรกขึ้นราคาน้ำตาล-พร้อมเสนอเป็นสินค้าควบคุม

‘ภูมิธรรม’ จ่อช่ง ครม. เบรกขึ้นราคาน้ำตาล พร้อมเสนอเป็นสินค้าควบคุม และกำหนดมาตรการควบคุมราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน และราคาขายปลีก

30 ต.ค. 2566 ที่กระทรวงพาณิชย์ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าบริการ (กกร.) ครั้งที่ 3/2566 ว่า ภายหลังจากได้ทราบประกาศเรื่องการปรับราคาร้ำตาลทรายที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม โดยการประชุมวันนี้ กกร.มีมติกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม และกำหนดมาตรฐานการควบคุม ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันถือว่าน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม ภายใต้การดูของกระทรวงพาณิชย์ โดยจะเสนอมติที่ให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุมเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันพรุ่งนี้ (31 ต.ค.) เมื่อใช้อำนาจประธาน กกร.ลงนามแล้ว จากนั้นจะประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษา เบื้องต้นมีการประสานงานแล้ว และจะมีประกาศเผยแพร่ไม่เกินวันพุธ (1 พ.ย.) นี้

ภูมิธรรม กล่าวว่า อีกทั้งในการจัดจำหน่ายได้กำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม โดยมีมาตรการ 2 ส่วน คือ

1.มาตรการควบคุมราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน โดยควบคุมราคาน้ำตาลทราย ให้น้ำตาลทรายขาวไม่เกินกิโลกรัมละ 19 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ไม่เกินกิโลกรัมละ 20 บาท และควบคุมราคาจำหน่ายลักษณะขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล น้ำตาลทรายขาวไม่เกินกิโลกรัมละ 24 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ไม่เกินกิโลกรัมละ 25 บาท ซึ่งการกำหนดราคากำกับดูแลสำหรับการจำหน่ายในจังหวัดอื่นๆ จะพิจารณาตามโครงสร้างอื่นๆ ต่อไป

2.การควบคุมการส่งออก โดยกำหนดให้การจำหน่ายเพื่อการส่งออกจำนวน 1 ตันขึ้นไปต้องขออนุญาตต่อคณะอนุกรรมการที่ได้จัดตั้งขึ้น ซึ่งมีเลขาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ส.อ.น.) เป็นประธาน มีรองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นรองประธาน และมีตัวแทนจาก ส.อ.น.เป็นเลขาธิการ รวมถึงตัวแทนจากกรมการค้าภายใน เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการนี้จะดูแลและกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ต่างๆ และเงื่อนไขการส่งออกน้ำตาลทราย เพื่อให้ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายในประเทศมีความเหมาะสมและเป็นธรรม และมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

“กระทรวงมีความห่วงใยกับสิ่งที่เกิดขึ้น ขณะนี้ประชาชนประสบปัญหาความยากลำบากอยู่แล้ว ซึ่งถ้าราคาน้ำตาลปรับขึ้นจะมีผลต่อห่วงโซ่การผลิตที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาล และส่งผลต่อราคาสินค้าที่ใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบการผลิตเพิ่มขึ้น ดังนั้น กระทรวงกำหนดให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุม และกำหนดให้ราคายังคงที่เดิมอยู่” ภูมิธรรมกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ให้กรมการค้าภายใน ติดตามราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายใกล้ชิด กรณีขายเกินราคาควบคุมจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 25 โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งำทั้งปรับ นอกจากนี้ กรณีพบผู้จำหน่ายกักตุนสินค้า ซึ่ง กกร.กำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม ผู้จำหน่ายจะมีความผิดมาตรา 30 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหากประชาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า พบการกักตุนสินค้าสามารถร้องเรียนที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569

“รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้าไปดูแล เพราะการปรับราคาขึ้นครั้งนี้จะไม่ผลักภาระไปที่ประชาชน” ภูมิธรรมกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่