พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ประชุมสภาฯ ปรึกษาหารือประธานสภา ความเดือดร้อนของราษฎร ส.ส.นิคม บุญวิเศษ พน.พรรคพลังปวงชนไทย 8 ก.ค.63 – Youtube

การประชุมสภาผู้แทนราษฏร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย
ปรึกษาหารือต่อประธานสภา กรณีปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร บ้านศรีดอนไชย หมู่ 10 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
1.เรื่องเอกสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
2.เครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำชำรุดไม่สามารถส่งน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรได้
10:42 หนุ่ย[N U Y] รูป
10:42 หนุ่ย[N U Y] รูป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More