พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ส.ส.นิคม บุญวิเศษ อภิปราย​ รับทราบ​รายงาน​ผล​การ​เตรียม​ความพร้อม​ใน​การ​ตราพ.ร.ฎ.​ตามมาตรา​ ๓๐​ – Youtube

อภิปราย​ รับทราบ​รายงาน​ผล​การ​เตรียม​ความพร้อม​ใน​การ​ตราพระราช​กฤษฎีกา​ตามมาตรา​ ๓๐​ แห่ง​พระราชบัญญัติ​องค์กร​จัดสรร​คลื่น​ความถี่​และ​ก​ำ​กับ​การ​ประกอบ​กิจการ​วิทยุ​กระจาย​เสียง​ วิทยุ​โทรทัศน์​ และ​กิจการ​โทรคมนาคม​ (ฉบับ​ที่​ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​ สมาชิก​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​แบบ​บัญชี​รายชื่อ​ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ปวงชน​ไทย วันที่​ 5​ พฤศจิกายน​ 2563

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More