พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ส.ส.นิคม บุญวิเศษ อภิปราย​ มาตรา​ 5​ แก้ไข​มาตรา​ 14 /1​ มาตรา​ 14 /2​ และมาตรา​ 15​ 25 พ. ย. 63 – Youtube

อภิปราย​ มาตรา​ 5​ แก้ไข​มาตรา​ 14/1​ มาตรา​ 14/2​ และมาตรา​ 15​ ร่างพระราชบัญญัติ​องค์กร​จัดสรร​คลื่น​ความถี่​และ​ก​ำ​กับ​การ​ประกอบ​กิจการ​วิทยุ​กระจาย​เสียง​ วิทยุ​โทรทัศน์​ และ​กิจการ​โทรคมนาคม​ (ฉบับ​ที่..)​ พ.ศ.​ ….

ซึ่ง​คณะ​กรรมาธิการ​วิสามัญ​พิจารณา​เสร็จ​แล้ว​
นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​ สมาชิก​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​แบบ​บัญชี​รายชื่อ​ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ปวงชน​ไทย​ ในฐานะ​รองประธาน​คณะ​กรรมาธิการ​ เสียง​ข้างน้อย​ผู้สงวน​ความ​เห็น
​ วันพุธ​ที่​ 25​ พฤศจิกายน​ 2563

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More