พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ประชุมสภาฯ 28 มกราคม 64 ส.ส.นิคม​ บุญ​วิเศษ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ปวงชน​ไทย – Youtube

อภิปราย​รายงาน​ ร่าง​พระราช​บัญญัติ​แก้ไข​เพิ่มเติม​พระราช​กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง​กู้เงิน​เพื่อ​แก้ไขปัญหา​ เยียวยา​ และฟื้นฟู​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ ที่​ได้​รับผลกระทบ​จากการระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​ 2019​ พ.ศ.2563(ฉบับที่​ ..) พ.ศ.​ ….
นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​ สมาชิกสภา​ผู้แทน​ราษฎร​แบบ​บัญชี​รายชื่อ​ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ปวงชน​ไทย
วันพฤหัส​บดี​ที่​ 28 มกราคม​ 2564

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More