พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

อภิปราย​ พระราช​กำหนดการให้ความช่วยเหลือและ​ฟื้นฟู​ผู้​ประกอบ​ธุรกิจ​ ส.ส.นิคม บุญวิเศษ 27 พ.ค. 2564 – Youtube

วันพฤหัส​บดี​ที่​ 27​ พฤษภาคม​ 2564
เวลา​ 15.20 น.
นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​ สมาชิก​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​แบบ​บัญชี​รายชื่อ​ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ปวงชน​ไทย

อภิปราย​ พระราช​กำหนดการให้ความช่วยเหลือและ​ฟื้นฟู​ผู้​ประกอบ​ธุรกิจ​ที่​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​การ​ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​ 2019​ พ.ศ.2564​ (คณะ​รัฐมนตรี​ เป็น​ผู้เสนอ)​

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More