พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

อภิปราย​พระราช​บัญญัติ​ให้​ใช้​ประมวล​กฎหมาย​ยาเสพติด พ.ศ.​…. ส.ส.นิคม บุญวิเศษ 24สค 64​ – Youtube

อภิปราย​พระราช​บัญญัติ​ให้​ใช้​ประมวล​กฎหมาย​ยาเสพติด​ พ.ศ.​…. ร่างประมวล​กฎหมาย​ยาเสพติด​ และร่างพระราชบัญญัติ​วิธี​พิจารณา​คดี​ยาเสพติด​ (ฉบับ​ที่..)​ พ.ศ….. ซึ่งคณะ​กรรมาธิการ​วิสามัญ​พิจารณา​เสร็จ​แล้ว​
นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​ สมาชิกสภา​ผู้แทน​ราษฎร​แบบ​บัญชี​รายชื่อ​ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ปวงชน​ไทย​ ใน​ฐานะ​สมาชิก​รัฐสภา
วัน​อังคาร​ที่​ 24 สิงหาคม​ 2564

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More