พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

อภิปรายร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ​ที่..)​พ.ศ. ….มาตรา​83​ และมาตรา​91ส.ส.นิคม บุญวิเศษ 25 ส.ค.64 – Youtube

อภิปรายร่าง​รัฐธรรมนูญ​แห่ง​ราช​อาณาจักร​ไทย​ แก้​ไข​เพิ่ม​เติม​ (ฉบับ​ที่..)​ พ.ศ. …. (แก้ไข​เพิ่มเติม​มาตรา​ 83​ และมาตรา​ 91) วาระ​ที่​สอง
นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​ สมาชิกสภา​ผู้แทน​ราษฎร​แบบ​บัญชี​รายชื่อ​ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ปวงชน​ไทย​ ใน​ฐานะ​สมาชิก​รัฐสภา
วัน​พุธ​ที่​ 25 สิงหาคม​ 2564

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More