พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

อภิปรายร่างพ.ร.บ.การศึกษา​แห่งชาติ​ พ.ศ.​ …. ส.ส.นิคม​ บุญ​วิเศษ ใน​ฐานะ​สมาชิก​รัฐสภา 17/9/21 – Youtube

#นิคมบุญวิเศษ #สสนิคม #พรรคพลังปวงชนไทย #สภา #ประชุมสภา #พลังปวงชนไทย #นิคม #อภิปราย
อภิปรายร่าง​พระราช​บัญญัติ​การศึกษา​แห่งชาติ​ พ.ศ.​ ….
นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​ สมาชิกสภา​ผู้แทน​ราษฎร​แบบ​บัญชี​รายชื่อ​ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ปวงชน​ไทย​ ใน​ฐานะ​สมาชิก​รัฐสภา
วัน​ศุกร์​ที่​ 17​ กันยายน​ 2564

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More