พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ปรึกษา​หารือ​ต่อ​ประธาน​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​ ส.ส.นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย 24/11/64 – Youtube

#นิคมบุญวิเศษ #สสนิคม #พรรคพลังปวงชนไทย #สภา #ประชุมสภา #พลังปวงชนไทย #นิคม #ปรึกษาหารือ
ปรึกษา​หารือ​ต่อ​ประธาน​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​ ก่อน​เข้าสู่​ระเบียบ​วาระ​การประชุม​ 3​ เรื่อง​ดังนี้
เรื่องที่ 1 ( ติดตามเรื่องเดิมที่เคยหารือแล้ว )
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร บ้านเล้า หมู่ที่ 8 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากสะพานไม้ข้ามห้วยคุมมุมชํารุดเสียหายมาก ทําให้การสัญจรลําบากมาก กระผมได้เคยนําเรื่องนี้ปรึกษาหารือต่อท่านประธานสภาฯมาแล้ว เมื่อวันที่23ธันวาคม2563

เรื่องที่ 2 ถนนลูกรังชำรุดทรุดโทรม
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร โดยถนนระหว่าง ตําบลศรีสุขสําราญ ไปยัง ตําบลนางิ้ว ซึ่งอยู่ระหว่าง บ้านสําราญ หมู่ที่ 2 ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมต่อไปยัง บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกลาง จังหวัดขอนแก่น

เรื่องที่ 3 ถนนลูกรังชำรุดทรุดโทรม
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ด้วยถนนระหว่าง บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 และบ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมต่อไปยัง ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง และตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​ สมาชิก​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​แบบ​บัญชี​รายชื่อ​ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ปวงชน​ไทย

วันพุธ​ที่​ 24 พฤศจิกายน​ 2564

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More