พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

อภิปราย​ ร่าง​พระราช​บัญญัติ​แก้ไข​เพิ่มเติม ส.ส.นิคม บุญวิเศษ 22 ธ.ค.64 – Youtube

#นิคมบุญวิเศษ #สสนิคม #พรรคพลังปวงชนไทย #สภา #ประชุมสภา #พลังปวงชนไทย #นิคม #อภิปราย
อภิปราย​ ร่าง​พระราช​บัญญัติ​แก้ไข​เพิ่มเติม​พระราช​กำหนดการรักษาเสถียรภาพ​ของระบบการเงิน​และความมั่นคง​ทางเศรษฐกิจ​ของประเทศ​ พ.ศ.2563​ (ฉบับ​ที่..)​ พ.ศ. …. และ​ ร่าง​พระราช​บัญญัติ​แก้ไข​เพิ่มเติม​พระราช​ก​ำ​ห​นด​ให้อำนาจกระทรวง​การคลัง​กู้เงิน​เพื่อ​แก้ไขปัญหา​ เยียวยา​ และ​ฟื้นฟู​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ ทีได้รับ​ผลกระทบ​จากการ​ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​ 2019​ พ.ศ.2563​ (ฉบับ​ที่..)​ พ.ศ. ….

นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​ สมาชิก​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​แบบ​บัญชี​รายชื่อ​ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ปวงชน​ไทย วันพุธ​ที่​ 22​ ธันวาคม​ 2564

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More