พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ส.ส.นิคม บุญวิเศษ หน.พรรคพลังปวงชนไทย ปรึกษาหารือประธานสภาฯ แก้ปัญหาความเดือดร้อน ของชาวบ้านหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่​ 27​ พฤษภาคม​ 2565 เวลา 10.30 น.

               นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​ สมาชิก​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​แบบ​บัญชี​รายชื่อ​ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ปวงชน​ไทย

  ปรึกษา​หารือ​ต่อ​ประธาน​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​ ก่อนเข้าสู่​ระเบียบ​วาระ​การประชุม​ 3​ เรื่อง ​ดังนี้

 

  1.   ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ถนนชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น                                                

             ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ คือ กระทรวงคมนาคม  กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงมหาดไทย เทศบาลตำบลศรีสุขสำราญและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาดำเนินการด้วย

  1. ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร            และไม่มีไฟฟ้าส่องแสงสว่าง  บ้านโคกกลาง  หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุขสำราญ  อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น                                                                          

            ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงมหาดไทย  สำนักทรัพยากรน้ำ , เทศบาล    ตำบลศรีสุขสำราญและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น         พิจารณาดำเนินการด้วย

  1. ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ลำคลองห้วยเม่าและลำคลองห้วยส่อง ตื้นเขินและไม่เคย  มีโครงการขุดลอกคลองมาก่อน  บ้านหนองไหล หมู่ที่  4 ตำบลศรีสุขสำราญ  อำเภออุบลรัตน์     จังหวัดขอนแก่น​  

              ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ คือ กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , เทศบาลตำบลศรีสุขสำราญ และองค์การบริหารส่วนจัวหวัดขอนแก่นพิจารณาดำเนินการด้วย 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More