พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ประชุมสภาฯ ปรึกษา​หารือ ส. ส.​นิคม​ บุญ​วิเศษ​ ​27 พ.ค. 65 – Youtube

ปรึกษา​หารือ​ต่อ​ประธาน​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​ ก่อนเข้าสู่​ระเบียบ​วาระ​การประชุม​ 3​ เรื่อง​ดังนี้
1. ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ถนนชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ คือ กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท กระทรวงมหาดไทย เทศบาลตำบลศรีสุขสำราญและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาดำเนินการด้วย
2. ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร และไม่มีไฟฟ้าส่องแสงสว่าง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงมหาดไทย สำนักทรัพยากรน้ำ , เทศบาล ตำบลศรีสุขสำราญและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาดำเนินการด้วย
3. ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ลำคลองห้วยเม่าและลำคลองห้วยส่อง ตื้นเขินและไม่เคย มีโครงการขุดลอกคลองมาก่อน บ้านหนองไหล หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น​ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ คือ กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , เทศบาลตำบลศรีสุขสำราญ และองค์การบริหารส่วนจัวหวัดขอนแก่น พิจารณาดำเนินการด้วย
นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​ สมาชิก​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​แบบ​บัญชี​รายชื่อ​ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ปวงชน​ไทย
วันศุกร์ที่​ 27​ พฤษภาคม​ 2565

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More