พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

มติศาลรัฐธรรมนูญ 7:2 ยุบพรรคไทรักธรรม ตัดสิทธิ กก.บห. 10 ปี-จาก Thai PBS

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 7:2 สั่งยุบพรรคไทรักธรรม และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง “นายพีระวิทย์ ” หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค 10 ปี

วันนี้ (19 ต.ค.2565) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เสียงข้างมาก  7:2 สั่งยุบพรรคไทรักธรรม และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรค และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม และกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสองประกอบกับมาตรา 30

และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคที่ดำรงตำแหน่งระหว่างเดือน ก.ย. 2561 ถึงเดือน ม.ค. 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้พรรคถูกยุบตามกฎหมาย และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และไม่สามารถไปร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือไปจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่แล้ว หรือไปเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองอีกไม่ได้ ภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ 19 ต.ค.2565 วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 94 วรรคสอง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More