พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

โครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

 หัวข้อ  “ถอดบทเรียนเหตุการณ์หนองบัวลำภู” กลุ่มเป้าหมายเป็น นักวิซาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐๐ คน

โดยมีวัตถุประสงค์  

                        เพื่อให้ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริง ความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากนักวิซาการ  นิสิต นักศึกษา และประชาชน  อันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเพิ่มช่องทางในการได้รับทราบข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More