พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

พรรค​พลังปวงชนไทย เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินประกาศ ณ โยบาย (บางส่วน) สู้ศึกเลือกตั้ง ครั้งใหม่

พรรค​พลังปวงชนไทย…. เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน
🎯 เพื่อ​ ➡️ให้ประเทศไทยของเราพัฒนาเท่าทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล​ มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล
🎯 เพื่อ ➡️ให้ไทยเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศทั่วโลก​ มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง​ สังคม​ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เกิดความเชื่อมั่นที่จะมาลงทุนในไทย
🎯 เพื่อ ➡️สนับสนุนวิธีคิด Mindset ของเยาวชนคนรุ่นใหม่.. ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไทย สร้างมาตรฐานชีวิตคนไทย ให้มีความผาสุก สงบปลอดภัย มีฐานะครอบครัวที่มั่นคง มีสวัสดิการรัฐทั่วถึง เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
🎯 เพื่อ ➡️สร้างงานสร้างอาชีพ เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างโอกาสทางการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฟื้นฟูกิจการ SMEs พัฒนาอาชีพอิสระ สร้างทักษะแรงงานมืออาชีพ​ ปรับเกษตรกรไทยเป็นนักธุรกิจการเกษตร ลดขั้นตอนการติดต่อภาครัฐ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้อย่างมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุด พึ่งพาปัจจัยในประเทศเพื่ออนาคตไทยที่ยั่งยืน
🇹🇭เพื่อ ➡️รักษาและยึดมั่นในอุดมการณ์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข​ ♥️
======================================
สุข….หรือ.. ทุกข์​ }​ อยู่ที่​ เราคิด
หนัก..หรือ.. เบา​ }​ เราเลือก
ง่าย…หรือ.. ยาก​ }​ และ​ เราลงมือทำทันที
======================================
พรรคพลังปวงชนไทย​ เราเคารพในวิธีคิดของท่าน
และขอเชิญชวน​ให้เกียรติกับพรรคการเมืองเล็กๆพรรคนี้.. เพียงท่านยื่นใบสมัครเพื่อคัดสรรเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้.
🥇หนึ่งในวิธีคิดของท่าน​ อาจเป็นหนึ่งในนโยบาย ของพรรคพลังปวงชนไทย​ ที่ร่วมกันผลักดันให้ เกิดเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จ..เพื่อประเทศไทย
และคนไทยทั้งแผ่นดิน​ (เรา​ ♥️ ประเทศ​ 🇹🇭)
======================================
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
 
 
 
 
 
ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More