นายภูมิวิศาล เกษมศุข

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ภูมิวิศาล เกษมศุข เป็นเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายภูมิวิศาล เกษมศุข ข้าราชการ  พลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


ในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕


ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี


QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก


Line @Matichon ได้ที่นี่


LINE @Matichon