พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ทอ.ทบทวนสมุดปกขาวแผนจัดซื้ออาวุธ-คาดกลางปีชัดเจน F-35

วันนี้ (1 ม.ค.2566) พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระบุถึง นโยบายการซ่อมบำรุงและจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ว่า กองทัพอากาศมีการซ่อมอาวุธยุทโธปกรณ์ตามห้วงเวลา และระยะเวลาในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้เป็นขีดความสามารถ เพราะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ หากสิ่งใดสามารถซ่อมบำรุงได้ก็จะดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการงบประมาณ

สำหรับสมุดปกขาวของกองทัพอากาศ ที่เรียกว่า White Paper เป็นแผนในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ช่วง 5-10 ปี แต่จะต้องมีการทบทวน เพราะช่วงเวลาในแต่ละปีแผนขอจัดสรรงบประมาณต่างๆ ไม่ได้รับเท่าที่เสนอขอไป จึงต้องมีการปรับความต้องการในแผนสมุดปกขาวทุก 3-5 ปี ซึ่งในปี 2566 จะต้องปรับปรุงทั้งแผนยุทธศาสตร์และสมุดปกขาวต่อไป

คาดกลางปีชัดเจนเครื่องบินขับไล่ F-35 

ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 จากสหรัฐอเมริกาว่า อยู่ระหว่างการประสานกับทางสหรัฐฯ ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมาดูจุด พื้นที่รองรับการเข้าประจำการของเครื่องบิน F-35 หากการจัดซื้อเป็นไปตามแผน ซึ่งคาดว่าภายในกลางปีนี้ ทุกอย่างจะมีความชัดเจน

ทั้งนี้การดำเนินการประสานกับทางสหรัฐเพื่อจะซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 เป็นเรื่องภายในของกองทัพอากาศ ภายใต้กระทรวงกลาโหมแต่เชื่อว่า กระทรวงการต่างประเทศก็จะช่วยให้การสนับสนุน เต็มที่

ส่วนแนวคิดในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆ เช่น ระบบเรดาห์แจ้งเตือนทางอากาศ ที่นำมาใช้ในช่วงการประชุมเอเปคเมื่อปีที่แล้ว ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น และต้องปรับปรุงสภาพ เพราะผ่านการใช้งานมาเป็น 10 ปี รวมทั้งจัดหาเรดาร์ใหม่ โดยจะต้องเตรียมการในแผนเสนอความต้องการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More